"przemknąć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przemknąć" po polsku

przemknąć

czasownik
 1. brush ***
  • przemknąć (lekko dotykając, ocierając się o coś) [nieprzechodni]
   She brushed past him in the hall. (Ona przemknęła obok niego w holu.)
   Someone brushed past me and I noticed my watch was gone. (Ktoś koło mnie przemknął i zauważyłem, że nie miałem zegarka.)
   W tym znaczeniu po "brush" pojawia się przyimek lub przysłówek, np. "brush against".
 2. flicker *
  • przemknąć (o uśmiechu, emocjach)
   A faint smile flickered through her face. (Blady uśmiech przemknął po jej twarzy.)
 3. flit
 4. flash by , flash past  
 5. run *****
  • przemknąć (przez myśl) [nieprzechodni]
   A brilliant idea ran through my mind and I smiled. (Genialny pomysł przemknął mi przez myśl i się uśmiechnąłem.)
   I have a lot of dark thoughts run across my mind. (Mam wiele czarnych myśli przemykających przez mój umysł.)
phrasal verb
 1. flash across
czasownik
 1. flash ***
  • przebiegać, przemykać [nieprzechodni]
   The dog flashed behind my back. (Pies przemknął za moimi plecami.)
   She didn't want to talk to anyone so she quickly flashed through the room. (Nie chciała z nikim rozmawiać, więc szybko przebiegła przez pokój.)
   I flashed naked to the bathroom and locked the door. (Nago przemknąłem do łazienki i zamknąłem drzwi na klucz.)
czasownik
 1. weave **

"przemknąć" — Słownik kolokacji angielskich

flash across kolokacja
 1. flash czasownik + across przyimek = przemknąć (np. przez ekran, przez umysł)
  Bardzo silna kolokacja

  And it flashed across his face only for a moment.

  Podobne kolokacje:
flash by kolokacja
 1. flash czasownik + by przyimek = przemknąć
  Silna kolokacja

  I decided to see if I could flash by it.

  Podobne kolokacje:
flash past kolokacja
 1. flash czasownik + past przyimek = przemknąć
  Zwykła kolokacja

  Then it flashed past the Executioner, stopped and came back.

  Podobne kolokacje: