ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"by" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "by" po angielsku

by *****

przyimek
 1. przez (kogoś, coś) (np. napisany przez kogoś)
  "Murder on the Orient Express" was written by Agatha Christie. ("Morderstwo w Orient Ekspresie" zostało napisane przez Agatę Christie.)
  He was attacked by a dog. (On został zaatakowany przez psa.)
  The Harry Potter series was written by J.K. Rowling. (Seria o Harrym Potterze została napisana przez J.K. Rowling.)
  Who was this song written by? (Przez kogo została napisana ta piosenka?)
 2. przez, poprzez, z wykorzystaniem czegoś (o metodzie, sposobie robienia czegoś, np. zamawiania biletów przez telefon, podróżowania samochodem)
  Today I came to work by car. (Dzisiaj przyjechałem do pracy samochodem.)
  I talked to him by phone two days ago. (Rozmawiałem z nim przez telefon dwa dni temu.)
 3. przez, poprzez (o drodze, wejściu, drzwiach umożliwiających dotarcie do określonego miejsca)
 4. pod, za (o sposobie chwytania, łapania przedmiotów, np. za rączkę, pod ramię)
  Let me hold you by your hand. (Pozwól, że złapię cię za rękę.)
  He held her by her arm. (On trzymał ją pod ramię.)
 5. obok (np. przejść obok kogoś, minąć)
  I just passed your mother by. (Właśnie przeszedłem obok twojej mamy.)
 6. przed, do (np. przed upłynięciem określonego czasu, przed określonym dniem)
  The project must be finished by Friday. (Projekt musi być skończony do piątku.)
  She has to write her thesis by next month. (Ona musi napisać swoją pracę do następnego miesiąca.)
 7. o, o około (do opisywania zmiany, różnicy np. wielkości, ilości)
  It was so close. He lost by three seconds. (Było tak blisko. Przegrał o trzy sekundy.)
 8. na (w podawaniu wymiarów)
  The room is 6 metres by 8 metres. (Pokój ma sześć metrów na osiem.)
 9. o, na (do określenia ilości w jakiej coś jest liczone, sprzedawane)
 10. za, po (do opisu stopniowej zmiany, np. dzień za dniem, krok po kroku)
  We will implement the changes step by step. (Wprowadzimy zmiany krok po kroku.)
  Day by day, they fell more and more in love. (Dzień za dniem zakochiwali się w sobie coraz bardziej.)
 11. co (do opisu nagłej zmiany, np. co godzinę, co chwilę)
 12. w (do opisu rodzaju oświetlenia w jakim coś się dzieje, np. w świetle księżyca)
 13. z (do opisu czyjegoś charakteru, pracy, pochodzenia, np. nauczyciel z zawodu, sknera z charakteru)
  He's Korean by birth. (On jest Koreańczykiem z urodzenia.)
  I'm a teacher by trade. (Jestem nauczycielem z zawodu.)
 14. w celu (do opisu celu krótkiej wizyty w określonym miejscu)
 15. przez (w matematycznym działaniu dzielenia, np. dzielić przez cztery)
  You have to divide the number by 12. (Musisz podzielić tę liczbę przez 12.)
  We divide our tips by three. (Dzielimy nasze napiwki przez trzy.)
 16. na (np. na Boga, na miłość boską, używane dla podkreślenia emocji)
 17. z (dla określenia z kim kobieta ma dzieci, np. dwoje dzieci z byłym mężem)
przysłówek
 1. obok, tuż przy (np. oknie, drzwiach)
  Please, sit here by the window. (Proszę, usiądź tu przy oknie.)
 2. zgodnie z, według (np. określoną metodą, sposobem robienia czegoś)
  By my calculation she must have been very young. (Zgodnie z moimi obliczeniami, ona musiała być bardzo młoda.)
 3. obok (np. przejść, przejechać)
 4. w miarę upływu czasu
 5. w pobliżu, niedaleko, blisko
 6. dla odwiedzenia kogoś na krótko
przysłówek
 1. sam, sama
  He repaired the car by himself. (On sam naprawił samochód.)
  Be by yourself if you want. (Bądź sam, jeśli chcesz.)
  She lives by herself. (Ona mieszka sama.)
  link synonim: alone
przysłówek
 1. zupełnie sam
  Stay with me. I don't want to be all by myself today. (Zostań ze mną. Nie chcę być dzisiaj sama.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. radzić sobie finansowo, dawać sobie radę
  "How do you get by?" "I guess I manage." ("Jak sobie radzisz?" "Wydaje mi się, że w miarę.")
  I earn good money, so I get by. (Zarabiam dużo pieniędzy, więc daję sobie radę.)
  We need to get by with what we have. (Musimy poradzić sobie z tym co mamy.)
 2. przechodzić obok, mijać
 3. unikać (np. kary, krytyki)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. samodzielnie, bez niczyjej pomocy, samotnie, w samotności
  I did this all by myself and I got an A. (Zrobiłam to całkowicie sama i dostałam 6.)
  link synonim: on one's own
eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa by i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "by"

inne
phrasal verb
przysłówek
rzeczownik
by car = samochodem (np. jechać gdzieś samochodem)
bypass , także: by-pass = obwodnica, objazd +2 znaczenia
bystander , onlooker , także: stander-by = świadek wydarzenia (przypadkowy), przechodzień, obserwator +1 znaczenie
byway = skrót +2 znaczenia
idiom
przymiotnik
czasownik
Zobacz także: byroadby-road

"by" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "by" po polsku

eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa by i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "by"

określnik
nie (używane by przekazać, że przeciwieństwo jest prawdziwe) = no
czasownik
uciszyć (sprawić, by ktoś przestał rozmawiać) = silence
będąc (forma imiesłowu czasu teraźniejszego czasownika "be", używane, by pokazać powód czegoś) = being
zaklinać (prosić o magiczną siłę, by kogoś skrzywdzić) = curse
oby = may
kwalifikować się do czegoś (spełniać określone warunki, by coś osiągnąć) = qualify for something
przysłówek
już (używane by kogoś pocieszyć, uspokoić) = now , także: noo przestarzale
to teraz (używane by przyciągnąć uwagę przed przejściem do kolejnego tematu) = now , także: noo przestarzale
gdyby (używane by powiedzieć, że gdyby sytuacja była inna, coś innego by się stało) = now , także: noo przestarzale
no już (używane, by komuś przypomnieć o czymś albo pospieszyć go) = now , także: noo przestarzale
wykrzyknik
już (używane by kogoś uspokoić) = now now
Nie, no co ty! (używane, by wyrazić niedowierzanie) = Get away!
inne
Co takiego? (używane, by wyrazić zaskoczenie) = What?
a więc (używane by przyciągnąć uwagę przed przekazaniem polecenia lub zadaniem pytania) = now then , okay then
cóż to za (używane, by wyrazić zaskoczenie) = whatever , także: whatevs slang , także: whatev slang
rzeczownik
grupa (ludzi zebrana w określonym celu, np. by wykonać wspólną pracę) = pool
syn (tytuł wstawiany po nazwisku rodowym, by odróżnić ojca od syna) = fils
przyimek
do (używane, by określić, gdzie coś jest przymocowane lub połączone) = to
z (używane, by pokazać związek czegoś z czymś) = to
dla (używane, by określić kto lub co jest powiązane z działaniami, np. palenie dla zdrowia, uprzejmy dla zwierząt) = to
inne
idiom
wystarczać (by coś zrobić) = cut it
phrasal verb
zamalować coś (sprawić, by było nieczytelne) = paint something out
proszę cię (używane by pokazać, że wiemy, że ktoś nie mówi prawdy) = come on , także: c'mon potocznie
no dawaj (używane, by kogoś sprowokować) = come on , także: c'mon potocznie
suffiks