PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pobliski" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pobliski" po polsku

pobliski

przymiotnik
 1. close , ****
  • bliski, pobliski, niedaleki
   He is my close relative. (On jest moim niedalekim krewnym.)
   My boyfriend lives in a close village. (Mój chłopak mieszka w pobliskiej wsi.)
   link synonim: near
   zobacz także: immediate
 2. nearby ***  
  He was taken to a nearby hospital. (On został zabrany do pobliskiego szpitala.)
  She went to a nearby shop to buy some ice cream 10 minutes ago. (Ona poszła do pobliskiego sklepu, żeby kupić lody 10 minut temu.)
 3. near , *****
  • bliski, pobliski (położony niedaleko)
   Where is the nearest swimming pool? (Gdzie jest najbliższy basen?)
   The near pub is visited by many men. (Pobliski pub jest odwiedzany przez wielu mężczyzn.)
   zobacz także: imminent

powered by  eTutor logo