Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"bliski czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bliski czegoś" po polsku

obrazek do "intimate" po polsku
przymiotnik
 1. close , ****
  • bliski, pobliski, niedaleki
   He is my close relative. (On jest moim niedalekim krewnym.)
   My boyfriend lives in a close village. (Mój chłopak mieszka w pobliskiej wsi.)
   link synonim: near
   zobacz także: immediate
  • bliski, zażyły
   Tom and Mary are in a very close relationship. (Tom i Mary są w bardzo bliskiej relacji.)
   Jack is my close friend. (Jack to mój bliski przyjaciel.)
 2. near , *****
  • bliski, pobliski (położony niedaleko)
   Where is the nearest swimming pool? (Gdzie jest najbliższy basen?)
   The near pub is visited by many men. (Pobliski pub jest odwiedzany przez wielu mężczyzn.)
   zobacz także: imminent
 3. imminent *
  • nadciągający, bliski, nieuchronny
   The company is in imminent danger of collapse. (Firma ta jest w bliskim niebezpieczeństwie upadku.)
   She should inform him of his imminent fatherhood. (Ona powinna go poinformować o jego nadciągającym ojcostwie.)
   Even facing imminent death, there was no fear in his eyes. (Nawet w obliczu nadciągającej śmierci, nie było strachu w jego oczach.)
   przeciwieństwa: distant, remote
   zobacz także: near, at hand
 4. intimate **
 5. allied *
 6. tight **
  • bliski (np. związek, przyjaźń)
   Their friendship is tight, they've known each other for years. (Ich przyjaźń jest bliska, oni znają się od lat.)
   They're in tight friendship with each other. (Oni są ze sobą w bliskiej przyjaźni.)
 7. especial
 8. propinquitous
 9. up-close-and-personal , up close and personal
 10. close-range
 1. about to happen
idiom
 1. in the offing
rzeczownik
 1. proximate

bliski czegoś

idiom
 1. within an ace of something
  • bliski (zrobienia) czegoś, o krok od (zrobienia) czegoś, o włos od (zrobienia) czegoś

Powiązane zwroty — "bliski czegoś"

przysłówek
blisko = close +12 znaczeń
przyimek
inne
idiom
blisko = close at hand +2 znaczenia
przymiotnik
rzeczownik
bliskość = proximity +8 znaczeń
zbliżenie = close-up , także: closeup , CU (skrót) +1 znaczenie
phrasal verb
czasownik
zbliżać się = come +5 znaczeń
zbliżyć się = near +1 znaczenie