Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"no" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "no" po angielsku

no *****

obrazek do "no" po polsku
przysłówek
 1. nie (używane jako odpowiedź negatywna)
  "Are you Spanish?" "No, I'm not." ("Czy jesteś Hiszpanem?" "Nie, nie jestem.")
  No, I don't think so. (Nie, nie sądzę.)
  "Do you want to go with us?" "No, I'll stay at home." ("Czy chcesz iść z nami?" "Nie, zostanę w domu.")
 2. tak (używane do wyrażenia zgody ze zdaniem przeczącym) język mówiony
 3. nie (używane do skorygowania tego, co zostało właśnie powiedziane) język mówiony
 4. nie (używane przed przymiotnikami w stopniu wyższym, np. nie więcej, nie gorszy)
określnik
 1. brak, żaden, nie
  No problem. (Żaden problem.)
  There was no answer. (Nie było odpowiedzi.)
  We have no food. (Nie mamy jedzenia.)
 2. nie (używane by przekazać, że przeciwieństwo jest prawdziwe)
rzeczownik
 1. nie (używane do wyrażenia braku zgody) język mówiony
 2. zakaz
 3. odpowiedź odmowna, odmowa
 4. głos przeciw (np. w głosowaniu)
wykrzyknik
 1. nie (używane do wyrażenia zaskoczenia, szoku) język mówiony

number ***** , także: no. *****

obrazek do "number" po polsku obrazek do "number" po polsku
rzeczownik
 1. liczba (np. parzysta) [policzalny]
  What number did you say? (Jaką liczbę powiedziałeś?)
  These numbers make no sense. (Te liczby nie mają sensu.)
  I invited a small number of people. (Zaprosiłem niewielką liczbę ludzi.)
  link synonim: figure
 2. pewna liczba, pewna ilość
  A number of guests didn't drink alcohol. (Pewna liczba gości nie piła alkoholu.)
  A number of students got sick during the school trip. (Pewna liczba uczniów zachorowała podczas wycieczki szkolnej.)
 3. numer (telefonu) [policzalny]
  I'll give you my number. (Dam ci swój numer.)
  I don't know my number by heart. (Nie znam swojego numeru na pamięć.)
 4. numer (np. pokoju, autobusu)
  What's the number of your room? (Jaki jest numer twojego pokoju?)
  They took the bus number 13. (Oni wzięli autobus numer 13.)
 5. liczba (w gramatyce: pojedyncza albo mnoga) [niepoliczalny]
 6. typ, numer, osoba slang
  He is a very strange number. (On jest bardzo dziwnym typem.)
  We don't hire numbers like him. (Nie zatrudniamy takich osób jak on.)
 7. lanie, wpiernicz, wpierdol slang
  Shut up or you'll get a number! (Zamknij się albo dostaniesz wpierdol!)
  He got a number because he was saucing. (On dostał lanie, bo się stawiał.)
 8. laska, dupencja slang
  Hey guys, look at that number! (Ej chłopaki, patrzcie na tę laskę!)
  What a number! I can't take my eyes off her. (Co za laska! Nie mogę przestać na nią patrzyć.)
 9. skręt, joint, lolek slang
  Do you want to smoke a number with me? (Chcesz zapalić ze mną skręta?)
  My uncle offered me a number. (Mój wujek zaproponował mi jointa.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. ponumerować
  You need to number every page. (Musisz ponumerować każdą stronę.)
  All seats in this train are numbered. (Wszystkie siedzenia w tym pociągu są ponumerowane.)
 2. liczyć (składać się na coś)
  Our office numbers 500 workers. (Nasze biuro liczy 500 pracowników.)
  This set numbers 5 screwdrivers. (Ten zestaw liczy 5 śrubokrętów.)
 3. liczyć
  I numbered the kids and someone is missing. (Policzyłem dzieci i kogoś brakuje.)
  Number the apples and oranges. (Policz jabłka i pomarańcze.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. liczba, numer
  number
  Do you see the girl with the no. 5 on her shirt? (Czy widzisz dziewczynę z numerem 5 na bluzce?)
  The contestant no. 15 was invited to the stage. (Zawodnik numer 15 został poproszony na scenę.)
  I am the contestant no. 55328. (Jestem zawodnikiem numer 55328.)
  My favourite scent is Chanel no. 5. (Moim ulubionym zapachem jest Chanel nr 5.)
przymiotnik
 1. niczyj

north , ***** , N. (skrót) , Nth (skrót) BrE , No. (skrót) AmE

obrazek do "north" po polsku son North because we liked
rzeczownik
 1. północ (kierunek) [niepoliczalny]
  We should go to the north. (Powinniśmy iść na północ.)
  There is the Baltic Sea in the north of the country. (Na północy kraju jest Morze Bałtyckie.)
przymiotnik
 1. północny (leżący na północy, skierowany na północ)
  The north coast of Ireland is beautiful. (Północne wybrzeże Irlandii jest piękne.)
  We live in the north part of the city. (My mieszkamy w północnej części miasta.)
 2. północny (z północy, np. wiatr)
  There will be a strong north wind today. (Dzisiaj będzie mocny, północny wiatr.)
  He has a strong north accent. (On ma silny północny akcent.)
przysłówek
 1. na północ
  We are headed north. (Zmierzamy na północ.)
  The plane is flying north. (Samolot leci na północ.)

nitric oxide , NO (skrót)

rzeczownik
 1. tlenek azotu

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "no"

zaimek
nobody , no one , także: no-one = nikt
inne
wykrzyknik
inne
czasownik
przymiotnik
przysłówek
idiom
rzeczownik

"no" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "no" po polsku

no

wykrzyknik
 1. oh , *****  
przysłówek
 1. yup
rzeczownik
 1. yer
obrazek do "No way!" po polsku
wykrzyknik
 1. No way!
  • No coś ty!, Nie gadaj! język mówiony
   You've been together since the kindergarten? No way! (Jesteście razem od przedszkola? Nie gadaj!)
   No way! Did I really say that? (No coś ty! Naprawdę tak powiedziałem?)