ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"liczyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "liczyć" po polsku — Słownik angielsko-polski

liczyć

czasownik
 1. charge *****
  • liczyć, pobierać (np. opłatę, prowizję), obciążyć czyjś rachunek (np. za drinki) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   to ask a given amount of money for something
   I was charged 50 cents and entered the museum. (Pobrano ode mnie opłatę w wysokości 50 centów i wszedłem do muzeum.)
   He charged them 20 dollars. (On pobrał od nich opłatę w wysokości 20 dolarów.)
   The hotel charges $200 a night. (Hotel pobiera opłatę 200 dolarów za noc.)
   Charge me for the drinks. (Obciąż mój rachunek za drinki.)
   We have to charge him for the room he booked. (Musimy obciążyć jego rachunek za pokój, który zarezerwował.)
 2. number ***** , no. (skrót) *****
  • liczyć (składać się na coś)
   Our office numbers 500 workers. (Nasze biuro liczy 500 pracowników.)
   This set numbers 5 screwdrivers. (Ten zestaw liczy 5 śrubokrętów.)
  • liczyć
   I numbered the kids and someone is missing. (Policzyłem dzieci i kogoś brakuje.)
   Number the apples and oranges. (Policz jabłka i pomarańcze.)
 3. count **** , także: count up
  • liczyć (np. do pięciu) [INTRANSITIVE]
   I'll count up to ten. (Policzę do dziesięciu.)
   Count to 100 and we will hide. (Policz do 100, a my się schowamy.)
   He's five and he can count to 100! (On ma pięć lat i umie policzyć do 100!)
 4. count ****
  • liczyć, wliczać, brać pod uwagę, uwzględniać (np. kogoś w grupie) [TRANSITIVE]
   Did you count Peter? He's new in our group. (Czy wziąłeś pod uwagę Petera? Jest nowy w naszej grupie.)
   Don't count me, I'm not coming to the party. (Nie wliczaj mnie, nie przychodzę na imprezę.)
   link synonim: consider
 5. tally *
  • liczyć (np. głosy), zestawiać (wydatki, przychody)
   The votes are still being tallied. (Głosy nadal są liczone.)
 6. reckon *
 7. compt
phrasal verb
 1. cipher out
czasownik
 1. matter *****
  • liczyć się, mieć znaczenie [INTRANSITIVE]
   It doesn't matter anymore. (To nie ma już znaczenia.)
   That was all that mattered for him. (To było wszystko, co się dla niego liczyło.)
   It doesn't matter how you feel. (Nie ma znaczenia, jak się czujesz.)
 2. count ****
 3. respect ****
  • liczyć się, respektować [TRANSITIVE]
   He does not respect what other people tell him. (On nie szanuje tego, co mówią mu inni ludzie.)
   You should respect your father's words, he always wants best for you. (Powinieneś respektować słowa twojego ojca, on chce dla ciebie jak najlepiej.)
 4. weigh ***
  • mieć znaczenie, liczyć się, mieć wpływ formal [INTRANSITIVE]
   Don't worry about this mistake - it won't weigh to your final grade. (Nie martw się tym błędem - nie będzie miał wpływu na twoją ocenę końcową.)
   Your behaviour weighs - they won't give you that job if you're rude. (Twoje zachowanie ma znaczenie - nie dadzą ci tej pracy, jeśli będziesz niegrzeczny.)
 5. reck