"kalkulować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kalkulować" po polsku

kalkulować

czasownik
 1. count **** , także: count up
  • policzyć, zliczyć, kalkulować [przechodni]
   She quickly counted the money. (Ona szybko policzyła pieniądze.)
   You have to count up all the chickens before you close the henhouse door. (Musisz policzyć wszystkie kurczaki zanim zamkniesz drzwi do kurnika.)
   zobacz także: calculate
 2. calculate **
  • obliczać, kalkulować (np. ilość pieniędzy, ilość materiałów potrzebnych do czegoś) [przechodni]
   It will take me forever to calculate all this! (Obliczenie tego zajmie mi wieczność!)
   Calculate your monthly expenses. (Oblicz swoje miesięczne wydatki.)
   How does the government calculate inflation? (Jak rząd oblicza inflację?)
   link synonim: cipher
   zobacz także: count
 3. reckon *
  • liczyć (np. dni), kalkulować (np. odległość), rachować oficjalnie [przechodni]
   The analyst reckoned that the sales value has increased by 7%. (Analityk obliczył, że wartość sprzedaży wzrosła o 7%.)
   Our profits are reckoned to be around $5000. (Nasze zyski są obliczone w kwocie około 5000 $.)
phrasal verb
 1. tally up
 2. cipher out
 1. do your sum BrE potocznie
  • obliczyć, kalkulować (czy ma się odpowiednią ilość pieniędzy, aby coś zrobić)

Powiązane zwroty — "kalkulować"

rzeczownik
kalkulacja = estimate , także: est +3 znaczenia
kalkulator = calculator +1 znaczenie
przymiotnik

"kalkulować" — Słownik kolokacji angielskich

count up kolokacja
 1. count czasownik + up particle = policzyć, zliczyć, kalkulować
  Bardzo silna kolokacja

  He marked the position in his mind, went outside, and counted up the building.

  Podobne kolokacje: