"calculate" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "calculate" po angielsku

calculate **

czasownik
 1. obliczać, kalkulować (np. ilość pieniędzy, ilość materiałów potrzebnych do czegoś) [TRANSITIVE]
  It will take me forever to calculate all this! (Obliczenie tego zajmie mi wieczność!)
  Calculate your monthly expenses. (Oblicz swoje miesięczne wydatki.)
  How does the government calculate inflation? (Jak rząd oblicza inflację?)
  link synonim: cipher
  zobacz także: count
 2. oceniać, wyceniać, szacować (np. szanse, szkody, konsekwencje) [TRANSITIVE]
  to work out
  I could calculate your chances of survival, but you wouldn't like it. (Oszacowałbym twoje szanse na przeżycie, ale nie spodobałoby ci się to.)
  The company calculated its damage. (Firma wyceniła swoje szkody.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo