ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"count" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "count" po angielsku

count ***
Count

rzeczownik
 1. hrabia [policzalny]
  Have you read "The Count of Monte Cristo"? (Czytałeś "Hrabiego Monte Cristo"?)
  Count Dracula is a vampire. (Hrabia Dracula jest wampirem.)

count **** , także: count up

czasownik
 1. policzyć, zliczyć, kalkulować [przechodni]
  She quickly counted the money. (Ona szybko policzyła pieniądze.)
  You have to count up all the chickens before you close the henhouse door. (Musisz policzyć wszystkie kurczaki zanim zamkniesz drzwi do kurnika.)
  zobacz także: calculate
 2. liczyć (np. do pięciu) [nieprzechodni]
  I'll count up to ten. (Policzę do dziesięciu.)
  Count to 100 and we will hide. (Policz do 100, a my się schowamy.)
  He's five and he can count to 100! (On ma pięć lat i umie policzyć do 100!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

count ****

czasownik
 1. liczyć się, być zaliczonym (np. punkt) [przechodni/nieprzechodni]
  This point doesn't count, you're cheating. (Ten punkt się nie liczy, oszukujesz.)
  Your answer doesn't count. (Twoja odpowiedź się nie liczy.)
 2. liczyć, wliczać, brać pod uwagę, uwzględniać (np. kogoś w grupie) [przechodni]
  Did you count Peter? He's new in our group. (Czy wziąłeś pod uwagę Petera? Jest nowy w naszej grupie.)
  Don't count me, I'm not coming to the party. (Nie wliczaj mnie, nie przychodzę na imprezę.)
  link synonim: consider
 3. zaliczać, uważać za (np. kogoś za przyjaciela) [przechodni]
  I count you as one of my best friends. (Uważam cię za jednego z moich najlepszych przyjaciół.)
  I've always counted you as a good person. (Zawsze cię uważałem za dobrego człowieka.)
 4. liczyć się, mieć znaczenie, być ważnym [nieprzechodni]
  It doesn't count. (To się nie liczy.)
  Just as though we didn't count. (Tak jakbyśmy się nie liczyli.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. liczba, stopień, liczność [policzalny]
  What is the total passenger count? (Jaka jest łączna liczba pasażerów?)
  On the count of three, pull! (Na trzy, ciągnij!)
 2. obliczanie, liczenie, kalkulacja (czynność) [policzalny]
  She did a quick count of how many chairs they had. (Ona szybko policzyła, ile mieli krzeseł.)
  At the last count, only 200 people were interested. (Podczas ostatniego liczenia, tylko 200 osób było zainteresowanych.)
  I lost count after 100. (Powyżej 100 straciłem rachubę.)
 3. obliczenie, rachunek [policzalny]
  What did the final count show? (Co wykazał ostateczny rachunek?)
 4. przypadek (osobny czyn w akcie oskarżenia) termin techniczny [policzalny]
  She will be found guilty on both counts of robbery. (Ona zostanie uznana za winną w obydwu przypadkach rozboju.)
  My brother is in prison for various counts, including arson. (Mój brat jest w więzieniu za przeróżne przestępstwa, włączając podpalenie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

yarn count , także: count ***

rzeczownik
 1. numer przędzy (grubość)

thread count , także: count ***

rzeczownik
 1. gęstość splotu (tkaniny)
eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa count i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "count"

phrasal verb
rzeczownik
przymiotnik
czasownik
inne
and counting , także: and still counting = i więcej +1 znaczenie
idiom
kolokacje