ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"count on something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "count on something" po angielsku

count on something **
count upon something

phrasal verb
 1. liczyć się z czymś, oczekiwać czegoś
  I'm counting on him showing up. (Oczekuję, że on się pojawi.)
  She's counting on the meeting with you tomorrow. (Ona oczekuje spotkania z tobą jutro.)

count on something **

phrasal verb
 1. liczyć na coś
  to expect with a great confidence something will happen, to be sure about
  Don't count on it. (Nie licz na to.)
  I count on the bonus at work. (Liczę na premię w pracy.)
  We counted on this opportunity. (Liczyliśmy na tę okazję.)
czasownik
 1. liczyć na kogoś
  You can count on me. (Możesz na mnie liczyć.)
  "I counted on you," said Doris. ("Liczyłam na ciebie", powiedziała Doris.)
  I can always count on my friends. (Zawsze mogę liczyć na moich przyjaciół.)
phrasal verb
 1. liczyć na kogoś, polegać na kimś
  I count on you, don't let me down. (Liczę na ciebie, nie zawiedź mnie.)
  Everyone counts on me and it stresses me out. (Wszyscy na mnie liczą i to mnie stresuje.)

powered by  eTutor logo