"liczyć na coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "liczyć na coś" po polsku

phrasal verb
 1. rely on somebody *** , rely upon somebody
  • polegać na kimś, liczyć na kogoś [przechodni]
   I wouldn't rely on him. (Nie polegałbym na nim.)
   She knew she could rely on her husband. (Ona wiedziała, że mogła polegać na swoim mężu.)
   It's good to have a friend that you can always rely on. (Dobrze jest mieć przyjaciela, na którym zawsze można polegać.)
   I can't rely on my friends anymore, they disappointed me. (Nie mogę dłużej polegać na moich przyjaciołach, oni mnie zawiedli.)
   You know you can always rely on me. (Wiesz, że możesz zawsze na mnie polegać.)
   zobacz także: rely
 2. count on somebody ** , count upon somebody
  • liczyć na kogoś, polegać na kimś
   I count on you, don't let me down. (Liczę na ciebie, nie zawiedź mnie.)
   Everyone counts on me and it stresses me out. (Wszyscy na mnie liczą i to mnie stresuje.)
 3. bank on somebody  
  I bank on you, so don't disappoint me. (Liczę na ciebie, więc mnie nie zawiedź.)
czasownik
 1. count on somebody **  
  You can count on me. (Możesz na mnie liczyć.)
  "I counted on you," said Doris. ("Liczyłam na ciebie", powiedziała Doris.)
  I can always count on my friends. (Zawsze mogę liczyć na moich przyjaciół.)

liczyć na coś

phrasal verb
 1. rely on something *** , rely upon something
 2. count on something **  
  to expect with a great confidence something will happen, to be sure about
  Don't count on it. (Nie licz na to.)
  I count on the bonus at work. (Liczę na premię w pracy.)
  We counted on this opportunity. (Liczyliśmy na tę okazję.)
 3. look to something **
 4. bank on something
 5. bargain for something , bargain on something
 6. figure on something
czasownik
 1. hope for something **
 2. calculate on something
 3. reckon on something