"polegać na czymś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "polegać na czymś" po polsku

phrasal verb
 1. rely on somebody *** , rely upon somebody
  • polegać na kimś, liczyć na kogoś [przechodni]
   I wouldn't rely on him. (Nie polegałbym na nim.)
   She knew she could rely on her husband. (Ona wiedziała, że mogła polegać na swoim mężu.)
   It's good to have a friend that you can always rely on. (Dobrze jest mieć przyjaciela, na którym zawsze można polegać.)
   I can't rely on my friends anymore, they disappointed me. (Nie mogę dłużej polegać na moich przyjaciołach, oni mnie zawiedli.)
   You know you can always rely on me. (Wiesz, że możesz zawsze na mnie polegać.)
   zobacz także: rely
 2. depend on somebody ***  
  You can depend on me. (Możesz na mnie polegać.)
  You should know that he can't be depended on. (Powinnaś wiedzieć, że na nim nie można polegać.)
 3. count on somebody ** , count upon somebody
  • liczyć na kogoś, polegać na kimś
   I count on you, don't let me down. (Liczę na ciebie, nie zawiedź mnie.)
   Everyone counts on me and it stresses me out. (Wszyscy na mnie liczą i to mnie stresuje.)
 4. come down to somebody
 5. fall back on somebody
idiom
 1. lean on somebody potocznie * , także: lean upon somebody
  • opierać się na kimś, polegać na kimś
   Lisa says that her brother is a person you can always lean on. (Lisa mówi, że jej brat jest osobą, na której zawsze możesz polegać.)
   It is very important to have somebody to lean on. (Jest bardzo ważne, aby mieć kogoś, na kim można się oprzeć.)

polegać na czymś

phrasal verb
 1. rely on something *** , rely upon something
 2. rest on something oficjalnie * , rest upon something oficjalnie
 3. consist in something
 4. figure on something
 5. consist in doing something
 6. consist of doing something
 7. bargain on something
czasownik
 1. reckon on something
 1. place one's faith in something

powered by  eTutor logo