"opust" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "opust" po polsku

opust

obrazek do "discount" po polsku Bulk Discounts
rzeczownik
 1. discount **
  • upust, opust, zniżka, rabat, obniżka [policzalny lub niepoliczalny]
   They give you a 10% discount if you pay in cash. (Oni dają 10% zniżki, jeśli płacisz gotówką.)
   I was given a discount on this computer. (Udzielono mi zniżki na ten komputer.)
   She bought this phone at a discount. (Ona kupiła ten telefon ze zniżką.)
   link synonim: reduction
 2. knockdown , knock-down
  • opust, upust (dotyczący ceny)
 3. hook-up

powered by  eTutor logo