"miss" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "miss" po angielsku — Słownik polsko-angielski

miss *****

obrazek do "miss" po polsku
czasownik
 1. chybić, nie trafić [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  She tried to throw the paper in the bin, but she missed. (Ona próbowała wrzucić papier do kosza, ale nie trafiła.)
  That bullet missed him by an inch. (Kula minęła go tylko o cal.)
  The sniper missed the target. (Snajper nie trafił do celu.)
 2. nie zauważyć czegoś, minąć coś [TRANSITIVE]
  This is a very large building - you can't miss it. (To jest bardzo duży budynek - nie możesz go nie zauważyć.)
  Don't miss the train. (Nie przegap pociągu.)
  You can't miss this movie. (Nie możesz przegapić tego filmu.)
 3. spóźnić się na coś, nie zdążyć na coś [TRANSITIVE]
  My bus was late and I missed the plane. (Mój autobus się spóźnił i nie zdążyłem na samolot.)
  You haven't missed much. (Niewiele straciłeś.)
  I missed the first part of the lecture. (Spóźniłem się na pierwszą część wykładu.)
  przeciwieństwo: catch
 4. ominąć, uniknąć [TRANSITIVE]
  Somehow we managed to miss the traffic jam. (Jakoś udało nam się ominąć ten korek.)
  She went out to miss the family argument. (Ona wyszła z domu, aby uniknąć rodzinnej sprzeczki.)
 5. nie mieć, brakować (np. zębów) [TRANSITIVE]
  My dog misses 6 teeth. (Mojemu psu brakuje 6 zębów.)
  She misses creativity and diligence. (Brakuje jej kreatywności i pracowitości.)
 6. nie sprostać (np. zadaniu), nie osiągnąć (np. celu, założonych wyników)
  The company missed its goal. (Firma nie osiągnęła swojego celu.)
  I'm sure I will miss this challenge. (Jestem pewny, że nie sprostam temu wyzwaniu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. panna, panienka, kobieta niezamężna
  She was a miss until yesterday. (Ona była panną do wczoraj.)
  Miss Lavender lives by the old oak tree. (Panna Lavender mieszka obok starego dębu.)
 2. proszę pani (do nauczycielki) British English spoken
  I have a question, Miss. (Mam pytanie, proszę pani.)
  Can I go to the toilet, Miss? (Czy mogę iść do toalety, proszę pani?)
 3. niecelny strzał, pudło [COUNTABLE]
  He scored seven hits and three misses. (On zaliczył siedem trafień i trzy niecelne strzały.)
  We had a few misses in the second half. (Oddaliśmy kilka niecelnych strzałów w drugiej połowie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "Miss" po polsku Miss USA 2006 contestants Miss China
rzeczownik
 1. Pani (w zwrotach, np. "Proszę Pani", o kobiecie niezamężnej)
  Excuse me, miss, can you help me? (Przepraszam, proszę pani, czy może mi pani pomóc?)
  What do you think about it, Miss Walker? (Co pani o tym sądzi, pani Walker?)
  zobacz także: Mrs, Mr
 2. miss (zwyciężczyni konkursu piękności)
  She was the Miss of our country last year. (Ona była miss naszego kraju w zeszłym roku.)
  This beautiful woman is the Miss of Poland. (Ta piękna kobieta jest miss Polski.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. tęsknić za kimś [TRANSITIVE]
  I've missed you so much! (Tak bardzo za tobą tęskniłem!)
  I'll miss you! (Będę za tobą tęsknił!)
  He missed her badly. (On bardzo za nią tęsknił.)

Powiązane zwroty — "miss"

przymiotnik
czasownik
dismiss = odrzucać (np. pomysł) +4 znaczenia
inne
phrasal verb
rzeczownik
inne
idiom
kolokacje

"miss" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "miss" po polsku — Słownik angielsko-polski

miss

obrazek do "Miss" po polsku Miss USA 2006 contestants Miss China
rzeczownik
 1. Miss ***
  • miss (zwyciężczyni konkursu piękności)
   She was the Miss of our country last year. (Ona była miss naszego kraju w zeszłym roku.)
   This beautiful woman is the Miss of Poland. (Ta piękna kobieta jest miss Polski.)

Powiązane zwroty — "miss"

rzeczownik
nazwa własna