"miss" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "miss" po angielsku

miss *****

obrazek do "miss" po polsku
czasownik
 1. chybić, nie trafiać, mijać [przechodni/nieprzechodni]
  She tried to throw the paper in the bin, but she missed. (Ona próbowała wrzucić papier do kosza, ale nie trafiła.)
  That bullet missed him by an inch. (Kula minęła go tylko o cal.)
  The sniper missed the target. (Snajper nie trafił do celu.)
 2. nie zauważać, mijać [przechodni]
  This is a very large building - you can't miss it. (To jest bardzo duży budynek - nie możesz go nie zauważyć.)
  You can't miss this movie. (Nie możesz przegapić tego filmu.)
 3. spóźnić się na coś, nie zdążyć na coś (np. na lot) [przechodni]
  My bus was late and I missed the plane. (Mój autobus się spóźnił i nie zdążyłem na samolot.)
  I missed the first part of the lecture. (Spóźniłem się na pierwszą część wykładu.)
  Don't miss the train. (Nie przegap pociągu.)
  przeciwieństwo: catch
 4. przegapić, opuścić (np. lekcje) [przechodni]
  You haven't missed much. (Niewiele straciłeś.)
 5. omijać, unikać [przechodni]
  Somehow we managed to miss the traffic jam. (Jakoś udało nam się ominąć ten korek.)
  She went out to miss the family argument. (Ona wyszła z domu, aby uniknąć rodzinnej sprzeczki.)
 6. nie sprostać (np. zadaniu), nie osiągać (np. celu, założonych wyników) [przechodni]
  The company missed its goal. (Firma nie osiągnęła swojego celu.)
  I'm sure I will miss this challenge. (Jestem pewny, że nie sprostam temu wyzwaniu.)
 7. przegrać (np. mecz) [przechodni]
  My favourite football team missed an important match last week. (Moja ulubiona drużyna piłkarska przegrała ważny mecz w zeszłym tygodniu.)
 8. odwoływać, zawieszać (np. wydarzenie kulturalne) [przechodni]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. niecelny strzał, pudło [policzalny]
  He scored seven hits and three misses. (On zaliczył siedem trafień i trzy niecelne strzały.)
  We had a few misses in the second half. (Oddaliśmy kilka niecelnych strzałów w drugiej połowie.)
 2. pannica (nieuprzejmie o dziewczynie) [policzalny]
 3. panna, panienka (niezamężna kobieta) [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. tęsknić za kimś, tęsknić [przechodni]
  I've missed you so much! (Tak bardzo za tobą tęskniłem!)
  I'll miss you! (Będę za tobą tęsknił!)
  He missed her badly. (On bardzo za nią tęsknił.)
  I will not miss you. (Nie będę tęsknić.)
obrazek do "Miss" po polsku Miss China
rzeczownik
 1. Pani (w zwrotach, np. "Proszę Pani", o kobiecie niezamężnej)
  Excuse me, miss, can you help me? (Przepraszam, proszę pani, czy może mi pani pomóc?)
  What do you think about it, Miss Walker? (Co pani o tym sądzi, pani Walker?)
  Miss Lavender lives by the old oak tree. (Panna Lavender mieszka obok starego dębu.)
  zobacz także: Mrs, Mr
 2. miss (zwyciężczyni konkursu piękności)
  She was the Miss of our country last year. (Ona była miss naszego kraju w zeszłym roku.)
  This beautiful woman is the Miss of Poland. (Ta piękna kobieta jest miss Polski.)
 3. proszę pani (do nauczycielki)  BrE język mówiony
  I have a question, Miss. (Mam pytanie, proszę pani.)
  Can I go to the toilet, Miss? (Czy mogę iść do toalety, proszę pani?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "miss"

przymiotnik
missed = chybiony, nieudany +1 znaczenie
missable = niewart uwagi +1 znaczenie
czasownik
inne
phrasal verb
rzeczownik
inne
idiom
kolokacje

"miss" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "miss" po polsku

miss

obrazek do "Miss" po polsku Miss China
rzeczownik
 1. Miss
  • miss (zwyciężczyni konkursu piękności)
   She was the Miss of our country last year. (Ona była miss naszego kraju w zeszłym roku.)
   This beautiful woman is the Miss of Poland. (Ta piękna kobieta jest miss Polski.)

Powiązane zwroty — "miss"

rzeczownik
nazwa własna