BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"miss time" — Słownik kolokacji angielskich

miss time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zatęsknij za czasem
  1. miss czasownik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His last season with Yomiuri saw him once again miss significant time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo