BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"miss practice" — Słownik kolokacji angielskich

miss practice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opuść praktykę
  1. miss czasownik + practice rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "I didn't want to miss practice at all but they wanted me to check it out," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo