"take practice" — Słownik kolokacji angielskich

take practice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejmij praktykę
  1. take czasownik + practice rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It took practice to keep the mind open to new possibilities.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo