BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"miss the match" — Słownik kolokacji angielskich

miss the match kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opuść mecz
  1. miss czasownik + match rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It could mean him missing the next match as a result.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo