Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"waste time" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "waste time" po angielsku

waste time

obrazek do "waste time" po polsku
  1. marnować czas, tracić czas

"waste time" — Słownik kolokacji angielskich

waste time kolokacja
  1. waste czasownik + time rzeczownik = marnować czas, tracić czas
    Bardzo silna kolokacja

    What people will waste their time on, he thought to himself.

    Podobne kolokacje: