eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"waste" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "waste" po angielsku

waste ***

czasownik
 1. marnować, trwonić [przechodni]
  Don't waste your time arguing with him! (Nie marnuj czasu na kłótnie z nim!)
  If you have nothing interesting to say, don't waste my time. (Jeśli nie masz nic ciekawego do powiedzenia, nie marnuj mojego czasu.)
rzeczownik
 1. marnotrawstwo, marnowanie, strata [policzalny lub niepoliczalny]
  Buying another TV was such a waste of money! (Kupno kolejnego telewizora było takim marnotrawstwem pieniędzy!)
  Some say that playing computer games is a waste of time. (Niektórzy mówią, że granie w gry komputerowe jest marnowaniem czasu.)
  Reading this book was a waste of time, it was awfully boring. (Czytanie tej książki było stratą czasu, była okropnie nudna.)
  The visit to the museum was a waste of money. (Wizyta w muzeum była stratą pieniędzy.)
przymiotnik
 1. odpadowy, wybrakowany, bezwartościowy, zużyty
  These antiques are waste. (Te antyki są bezwartościowe.)
  What are you going to do with these waste things? (Co zrobisz z tymi bezwartościowymi rzeczami?)
 2. jałowy, stojący ugorem (o ziemi)
  You can't grow vegetables on this waste land. (Nie możesz hodować warzyw na tej jałowej ziemi.)
  She owns a waste field. (Ona posiada jałowe pole.)

waste *** , także: wastes *

obrazek do "waste" po polsku
rzeczownik
 1. odpady [niepoliczalny]
  The waste left in the forest made me mad. (Odpady pozostawione w lesie zdenerwowały mnie.)
  The capital city has a huge problem with toxic waste. (Stolica ma duży problem z toksycznymi odpadami.)

Powiązane zwroty — "waste"

rzeczownik
przymiotnik
wasted = zmarnowany, stracony +4 znaczenia
inne
phrasal verb
inne
kolokacje