PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"strata" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "strata" po polsku

strata

obrazek do "loss" po polsku
rzeczownik
 1. loss ****
  • strata [policzalny lub niepoliczalny]
   This loss will not be easy to make up for. (Ta strata nie będzie łatwa do nadrobienia.)
   He's fully responsible for the loss. (On jest w pełni odpowiedzialny za tę stratę.)
   przeciwieństwo: profit
  • strata, spadek [policzalny lub niepoliczalny]
   I stopped eating healthy, which caused the loss of my form. (Przestałem się zdrowo odżywiać, co spowodowało spadek mojej formy.)
   My disease led to a loss of weight. (Moja choroba doprowadziła do straty wagi.)
  • śmierć, strata (kogoś) [policzalny lub niepoliczalny]
   She's in grief after the loss of her husband. (Ona jest w żałobie po stracie swojego męża.)
   There is no easy way to get over the loss of a relative. (Nie ma łatwego sposobu na pogodzenie się ze śmiercią krewnego.)
   It's very difficult for us to talk about the loss of the loved ones. (Ciężko jest nam rozmawiać o stracie ukochanych osób.)
 2. waste ***
  • marnotrawstwo, marnowanie, strata [policzalny lub niepoliczalny]
   Buying another TV was such a waste of money! (Kupno kolejnego telewizora było takim marnotrawstwem pieniędzy!)
   Some say that playing computer games is a waste of time. (Niektórzy mówią, że granie w gry komputerowe jest marnowaniem czasu.)
   Reading this book was a waste of time, it was awfully boring. (Czytanie tej książki było stratą czasu, była okropnie nudna.)
   The visit to the museum was a waste of money. (Wizyta w muzeum była stratą pieniędzy.)
 3. turnover *  
  The turnover will be particularly hurtful to the company this year. (Strata będzie wyjątkowo bolesna dla firmy w tym roku.)
 4. red ink   potocznie
 5. wastage
 6. forfeit
  • strata (na drodze konfiskaty)
 7. negative return

Powiązane zwroty — "strata"

czasownik
tracić = lose +5 znaczeń
stracić = execute +1 znaczenie
kłaść się cieniem (np. śmierć, strata) = overshadow
rzeczownik
przymiotnik
całkowity (np. idiota, strata czasu) = thorough , także: thoro potocznie
poważny (np. błąd, strata) = grievous
stracony = lost +3 znaczenia
nieobliczalny (np. strata, fortuna) = inestimable
nieodwracalny (np. strata, szkoda) = irredeemable
phrasal verb
idiom

"strata" — Słownik kolokacji angielskich

red ink kolokacja
 1. red przymiotnik + ink rzeczownik = strata
  Bardzo silna kolokacja

  A few more such questions and they were into red ink.

  Podobne kolokacje:
negative return kolokacja
 1. negative przymiotnik + return rzeczownik = strata (ujemny wynik finansowy przedsiębiorstwa)
  Luźna kolokacja

  Mortgage lenders are not going to accept a negative real return, that's for certain.

"strata" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "strata" po angielsku

strata

rzeczownik
 1. warstwy
rzeczownik
Liczba mnoga: strata
 1. warstwa (np. kamienia, ziemi) [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. warstwa społeczna