"śmierć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "śmierć" po polsku

śmierć

obrazek do "death" po polsku Where Does the Concept of a “Grim Reaper” Come From? | Britannica The Death of Marat
rzeczownik
 1. death *****
  • śmierć, zgon [niepoliczalny]
   Her death is a loss for Europe and the world. (Jej śmierć jest stratą dla Europy i świata.)
   I plan on being with you until death do us part. (Chcę być z tobą, dopóki śmierć nas nie rozłączy.)
   Were you here at the time of your husband's death? (Czy była tu pani w momencie śmierci męża?)
 2. Death
  • śmierć (szkielet reprezentujący ideę śmierci i umierania)
   The room was decorated with various images of Death. (Pokój był ozdobiony różnymi obrazami śmierci.)
   The Death knocked on his door. (Śmierć zapukała do jego drzwi.)
 3. loss ****
  • śmierć, strata (kogoś) [policzalny lub niepoliczalny]
   She's in grief after the loss of her husband. (Ona jest w żałobie po stracie swojego męża.)
   There is no easy way to get over the loss of a relative. (Nie ma łatwego sposobu na pogodzenie się ze śmiercią krewnego.)
   It's very difficult for us to talk about the loss of the loved ones. (Ciężko jest nam rozmawiać o stracie ukochanych osób.)
 4. fate **
  • zgubny koniec, śmierć
   You won't escape fate. (Nie uciekniesz śmierci.)
   Prepare for your fate! (Przygotuj się na swój zgubny koniec!)
 5. doom *
  • śmierć, fatum, nieuchronność przeznaczenia [niepoliczalny]
   Each race is bound to this fate, this one doom. (Każda rasa jest związana z tym losem, tym jednym fatum.)
   For the last time, prepare to meet thy doom! (Po raz ostatni, przygotuj się na swój koniec!)
 6. passing **
  • śmierć, umieranie [niepoliczalny]
   Her father's passing has shocked everyone. (Śmierć jej ojca zszokowała wszystkich.)
   Passing in the sleep is the least painful. (Umieranie we śnie jest najmniej bolesne.)
 7. demise *
 8. the grave *   termin literacki
  If you have faith, you should not fear the grave. (Jeżeli masz wiarę, nie powinieneś obawiać się śmierci.)
 9. end *****   [policzalny]
  The man awaited his end. (Mężczyzna czekał na swoją śmierć.)
  She thought the end was near. (Myślała, że śmierć była blisko.)
 10. parting  
 11. mort   przestarzale
 12. expiration
 13. exitus
 14. decease
idiom
 1. last roundup  

Powiązane zwroty — "śmierć"

idiom
przysłówek
inne
przymiotnik
śmiertelny = deadly +8 znaczeń
przedwczesny (np. śmierć) = premature
czasownik
rzeczownik
phrasal verb

powered by  eTutor logo