PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"negative review" — Słownik kolokacji angielskich

negative review kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ujemny przegląd
  1. negative przymiotnik + review rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But don't think this is going to be a negative review.