PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"review" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "review" po angielsku

review ****

obrazek do "review" po polsku
rzeczownik
 1. recenzja [policzalny]
  The play got good reviews. (Sztuka dostała dobre recenzje.)
  The critics in their reviews praise the new book by Murakami. (Krytycy chwalą w recenzjach nową książkę Murakamiego.)
 2. recenzowanie [niepoliczalny]
  In order to work in our magazine, you have to have skills in review. (Żeby pracować w naszym magazynie, musi mieć Pani zdolności w recenzowaniu.)
 3. przegląd (sił w wojsku) [policzalny]
  There was a need for review in the army. (W wojsku potrzebny był przegląd.)
  We will make a review in 4 hours, so be prepared. (Za 4 godziny dokonamy przeglądu sił, więc bądźcie przygotowani.)
 4. inspekcja [policzalny]
  The inspector stated that everything was fine and we wouldn't have any more reviews. (Inspektor stwierdził, że wszystko jest w porządku i nie będziemy mieli więcej inspekcji.)
  The review didn't go well and I'm afraid I might lose my job. (Inspekcja nie przebiegła dobrze i boję się, że mogę stracić pracę.)
czasownik
 1. przeglądać, przemyśliwać [przechodni]
  It's strange, but I needed some time to review his marriage proposal. (To dziwne, ale potrzebowałam trochę czasu, żeby przemyśleć jego oświadczyny.)
  Your offer is very attractive but I have to review it. (Twoja propozycja jest bardzo atrakcyjna, ale muszę ją przemyśleć.)
 2. recenzować [przechodni]
  John's job was to review bars and clubs for the local newspaper. (Zadaniem Johna było recenzowanie barów i klubów dla miejscowej gazety.)
  The director asked me to review his new film. (Reżyser poprosił mnie, żebym zrecenzował jego nowy film.)
 3. robić przegląd (np. wydarzeń) [przechodni]
  I did the review of the news on the scandal, but I could not get an objective image of it. (Zrobiłem przegląd wiadomości na temat skandalu, ale nie potrafiłem znaleźć jego obiektywnego obrazu.)
  Let's review the events of yesterday. (Zróbmy przegląd wczorajszych wydarzeń.)
 4. przeprowadzać inspekcję [przechodni]
  They reviewed the butcher's shop, and found some irregularities. (Oni przeprowadzili inspekcję w masarni, i znaleźli nieprawidłowości.)
  The police reviewed my office but they didn't find anything. (Policja przeprowadziła inspekcję w moim biurze, ale niczego nie znaleźli.)
przymiotnik
 1. przeglądowy
  This is a review article on Russian literature. (To jest artykuł przeglądowy na temat literatury rosyjskiej.)
  He read a review magazine every day. (On codziennie czyta magazyn przeglądowy.)

revise BrE *
review AmE ****

obrazek do "revise" po polsku
czasownik
 1. powtarzać materiał, uczyć się (przygotowując się do egzaminu) [przechodni/nieprzechodni]
  He is revising for his maths exam. (On powtarza materiał do egzaminu z matematyki.)
  When studying for a test, it is important to review actively, not passively. (Podczas nauki do testu, ważne jest aby powtarzać materiał aktywnie, nie biernie.)
  Anna was nervously reviewing the material for her secondary-school leaving exam. (Anna nerwowo powtarzała materiał do matury.)
  I need to review everything one more time before the exam and I'll be ready. (Musze powtórzyć wszystko jeszcze raz przed egzaminem i będę gotowy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "review"

rzeczownik
czasownik
view = rozważać, patrzeć, postrzegać +2 znaczenia
peer-review = recenzować (np. publikację naukową napisaną przez innego specjalistę w swojej dziedzinie)
przysłówek
przymiotnik
peer-reviewed = zrecenzowany +1 znaczenie
kolokacje

podobne do "review" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "review" po polsku

rzeczownik