PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"rozważać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozważać" po polsku

rozważać

czasownik
 1. consider *****
  • rozważać, rozpatrywać, brać pod uwagę [przechodni/nieprzechodni]
   Did you ever consider that possibility? (Czy kiedykolwiek wziąłeś pod uwagę tamtą możliwość?)
   I should have considered that. (Powinienem był wziąć to pod uwagę.)
   All things considered, that wasn't too bad. (Biorąc pod uwagę wszystko, nie było tak źle.)
   We hope that you will consider our request favourably. (Mamy nadzieję, że rozpatrzą Państwo naszę prośbę pozytywnie.)
   You didn't even consider my feelings. (Nawet nie wziąłeś pod uwagę tego, co czuję.)
   link synonim: count
 2. view *****
  • rozważać, patrzeć, postrzegać [przechodni]
   You need to view this matter differently. (Musisz postrzegać ten problem inaczej.)
   How do you view our situation? (Jak postrzegasz naszą sytuację?)
 3. treat ****
  • brać, rozważać, traktować [przechodni]
   They treated my words as a joke. (Potraktowali moje słowa jako dowcip.)
   You should treat her like a lady. (Powinieneś traktować ją jak damę.)
 4. weigh *** , weigh up
  • rozważać, porównywać, ważyć
   to consider
   She weighs the advantages and disadvantages of getting married. (Ona rozważa zalety i wady brania ślubu.)
   You should weigh up both options and choose the better one. (Powinieneś porównać obie opcje i wybrać tę bardziej korzystną.)
   I need some time to weigh your offer - I'll call you next week. (Potrzebuję trochę czasu, żeby rozważyć twoją propozycję - zadzwonię do ciebie w przyszłym tygodniu.)
 5. set *****
  • rozważać, myśleć [przechodni]
   I set a lot. (Dużo rozmyślam.)
   She set his proposal. (Ona rozważała jego oświadczyny.)
 6. deliberate *
 7. contemplate **   [przechodni]
 8. reflect ****
  • rozmyślać, zastanawiać się, rozważać [przechodni/nieprzechodni]
   I think that he should reflect upon his life. (Myślę, że on powinien się zastanowić nad swoim życiem.)
   Sometimes I sit in my garden and reflect upon life and death. (Czasem siadam w moim ogrodzie i rozmyślam o życiu i śmierci.)
 9. ponder *
 10. traverse , *
 11. pore *
 12. see *****
  • rozważać, postrzegać [przechodni]
   I see her as a responsible person. (Postrzegam ją jako odpowiedzialną osobę.)
   I don't want her to see me as a womaniser. (Nie chcę, aby ona mnie postrzegała jako kobieciarza.)
 13. entertain *
 14. moot
 15. cast , ***
  • uważać, rozważać, snuć domysły przestarzale [nieprzechodni]
   We can cast all we want, but the only thing that matters are facts. (Możemy snuć domysły, ile chcemy, ale jedyną rzeczą, która się liczy są fakty.)
   She likes to cast but it won't help her. (Ona lubi snuć domysły, ale to jej nie pomoże.)
 16. philosophize , philosophise BrE
 17. intellectualize AmE , intellectualise BrE
 18. forethink
 19. perpend , także: perpent
phrasal verb
 1. weigh out  
 2. mull something over , mull over something
 1. deliberate to think over  
idiom
 1. chew the cud
phrasal verb
 1. think something out *
  • przemyśleć coś, rozważać coś
   The president had to think the offer out. (Prezes musiał przemyśleć tę ofertę.)
   I didn't think my decision out. (Nie przemyślałam mojej decyzji.)
 2. think something over *
 3. weigh something up , weigh up something
 4. take something into consideration
 5. chew something over
czasownik
 1. speculate on something , speculate about something
 2. mull
 3. ponder on something , ponder over something , ponder about something
 1. give something consideration  
idiom
 1. give some thought to something

"rozważać" — Słownik kolokacji angielskich

weigh up kolokacja
 1. weigh czasownik + up particle = rozważać, porównywać, ważyć
  Bardzo silna kolokacja

  We have to weigh up the potential impact on residents.

  Podobne kolokacje:
weigh out kolokacja
 1. weigh czasownik + out particle = rozważać
  Zwykła kolokacja

  Clearly the one where you've weighed out a smaller amount of compound.

  Podobne kolokacje: