"zastanawiać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zastanawiać się" po polsku

zastanawiać się

czasownik
 1. wonder *****   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  I wonder if I should go with them. (Zastanawiam się, czy powinienem z nimi iść.)
  Have you ever wondered why it happened? (Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czemu to się stało?)
  I was just wondering about this. (Właśnie się nad tym zastanawiałem.)
 2. think *****
  • myśleć, zastanawiać się [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I need a moment to think. (Potrzebuję chwili żeby pomyśleć.)
   I was thinking about my future the other day. (Któregoś dnia myślałem o mojej przyszłości.)
   What do you think when you hear this song? (O czym myślisz, kiedy słyszysz tę piosenkę?)
 3. debate ****
 4. probe **
  • starać się znaleźć odpowiedź (na coś), zastanawiać się (nad czymś)
   He likes to probe about the universe and the meaning of life. (On lubi zastanawiać się nad kosmosem i znaczeniem życia.)
 5. contemplate **   [TRANSITIVE]
 6. deliberate *
  • rozmyślać, rozważać, zastanawiać się
   We deliberated what to do. (Zastanawialiśmy się, co zrobić.)
   My father deliberates changing his job. (Mój tata rozważa zmianę swojej pracy.)
 7. reflect ****
  • rozmyślać, zastanawiać się, rozważać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I think that he should reflect upon his life. (Myślę, że on powinien się zastanowić nad swoim życiem.)
   Sometimes I sit in my garden and reflect upon life and death. (Czasem siadam w moim ogrodzie i rozmyślam o życiu i śmierci.)
 8. ponder *  
 9. regroup
 10. forethink
 11. cogitate
idiom
 1. debate with oneself
 2. take thought   old use

"zastanawiać się" — Słownik kolokacji angielskich

take thought kolokacja
 1. take czasownik + thought rzeczownik = zastanawiać się
  Silna kolokacja

  I took one look at her and thought of you.

  Podobne kolokacje:
wondered about kolokacja
Popularniejsza odmiana: wonder about
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zastanawiać się
 1. wonder czasownik + about przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  He began to wonder about her life outside the hospital.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo