PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"break something down" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "break something down" po angielsku

obrazek do "break down" po polsku Break Down Small.jpg Lunch break(down) by Jon
phrasal verb
 1. popsuć się, zepsuć się
  The photocopier is always breaking down. (Ksero się ciągle psuje.)
  Our car broke down and we had to walk home. (Nasz samochód się zepsuł i musieliśmy iść do domu na piechotę.)
  I'm sorry I'm late, my car has broken down. (Przepraszam za spóźnienie, zepsuł mi się samochód.)
  link synonim: fail
  zobacz także: die
 2. załamywać się (np. negocjacje, sojusz)
  Our negotiations broke down after they hired a new worker. (Nasze negocjacje załamały się po tym, jak zatrudnili nowego pracownika.)
  Their alliance with us will break down if the king dies. (Ich sojusz z nami się załamie, jeśli król umrze.)
 3. załamywać się, zapadać (np. psychicznie, na zdrowiu)
  My father has been under a lot of the stress lately. I hope he won't break down. (Mój ojciec jest ostatnio pod wpływem dużego stresu. Mam nadzieję, że się nie załamie.)
  She broke down after her child's death. (Ona załamała się po śmierci swojego dziecka.)
  In the face of the enormous stress, the woman broke down. (W obliczu tego wielkiego stresu, kobieta załamała się.)
 4. wybuchnąć płaczem, zalewać się łzami, zalać się łzami, rozpłakać się
  She broke down when she heard the tragic news. (Ona wybuchnęła płaczem, kiedy usłyszała tragiczne wieści.)
  I wanted to comfort her, but she broke down and locked herself in her room. (Chciałem ją pocieszyć, ale zalała się łzami i zamknęła w swoim pokoju.)
 5. dzielić się (np. kosztami)
  Let's break down the cost of the dinner. (Podzielmy się kosztami obiadu.)
  We broke down the cost of the trip and everyone had to pay twenty dollars. (Podzieliliśmy się kosztami wycieczki i każdy musiał zapłacić dwadzieścia dolarów.)
 6. rozłożyć się, rozkładać się (np. o składnikach pokarmowych)
  Food starts breaking down in your mouth. (Jedzenie zaczyna się rozkładać w ustach.)
  link synonim: decompose
 7. złamać się (w czasie przesłuchania, wydać)
  The man broke down under the pressure of the police officers. (Mężczyzna złamał się pod naciskiem policjantów.)
  They started asking questions and he broke down. (Zaczęli zadawać pytania a on się złamał.)
  Despite the tortures, he didn't break down. (Pomimo tortur, nie załamał się.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.