break down = załamywać się, zapadać (np. psychicznie, na zdrowiu)

Lunch break(down) by Jon

Źródło: http://www.flickr.com/photos/carthorse/2613067806/

załamywać się, zapadać (np. psychicznie, na zdrowiu)

break down = załamywać się, zapadać (np. psychicznie, na zdrowiu)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

My father has been under a lot of the stress lately. I hope he won't break down. = Mój ojciec jest ostatnio pod wpływem dużego stresu. Mam nadzieję, że się nie załamie.