"zepsuć się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zepsuć się" po polsku — Słownik angielsko-polski

zepsuć się

Break Down Small.jpg
czasownik
 1. be off **
  • zepsuć się (o jedzeniu, np. mleko, owoce)
   I'm afraid these bananas are off. (Obawiam się, że te banany są zepsute.)
   This milk is off, don't drink it. (To mleko jest zepsute, nie pij go.)
   The meat was off so I threw it out. (Mięso było zepsute, więc je wyrzuciłem.)
 2. crash ***
  • zepsuć się, paść, zawiesić się (np. o komputerze) [INTRANSITIVE]
   The program crashes every time I click this button. (Program zawiesza się za każdym razem, gdy klikam ten przycisk.)
   Luckily, I had saved the document before the computer crashed. (Na szczęście zapisałem ten dokument, zanim komputer się zawiesił.)
 3. turn *****
  • skwaśnieć, zepsuć się (np. mleko) British English [INTRANSITIVE]
   Drink this milk before it turns sour. (Wypij to mleko zanim się zepsuje.)
   Milk turns sour faster in summer. (Mleko szybciej się psuje latem.)
   Don't drink this juice, it turned sour. (Nie pij tego soku, zepsuł się.)
   You have to buy another milk -- this one turned sour. (Musisz kupić inne mleko -- to skwaśniało.)
 4. go bust
 5. go haywire
 6. get broken  
 7. go bung   Australian English slang
phrasal verb
 1. break down **
  • popsuć się, zepsuć się
   The photocopier is always breaking down. (Ksero się ciągle psuje.)
   Our car broke down and we had to walk home. (Nasz samochód się zepsuł i musieliśmy iść do domu na piechotę.)
   I'm sorry I'm late, my car has broken down. (Przepraszam za spóźnienie, zepsuł mi się samochód.)
   link synonim: fail
   zobacz także: die
 2. go off **
 3. pack up
 1. go sour
  • zepsuć się, skwaśnieć (np. o mleku)
   The milk has gone sour. (Mleko się zepsuło.)
idiom
 1. go out of date
 2. turn belly up
 3. shit the bed
 1. go kaput   informal
 2. go on the fritz   informal

zepsuć się, zepsuć

Broken TV Screen Wallpaper - WallpaperSafari
czasownik
 1. break *****
  • zepsuć, zepsuć się, popsuć, popsuć się [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The TV broke, and I had to fix it. (Telewizor się zepsuł, i musiałem go naprawić.)
   My cooker broke and I'm hungry. (Moja kuchenka się zepsuła i jestem głodny.)
   I accidentally broke the computer. (Przypadkowo popsułem komputer.)
czasownik
 1. ruin **
  • zrujnować, zepsuć [TRANSITIVE]
   Every time I have a plan, you have to go ruin it. (Za każdym razem, gdy mam jakiś plan, ty musisz go zrujnować.)
   Bad weather ruined my plans for the weekend. (Brzydka pogoda zepsuła moje plany na weekend.)
   link synonim: spoil
 2. corrupt *
 3. spoil *
 4. blow ****
 5. crater *
 6. empoison
 7. crool Australian English slang
phrasal verb
 1. stuff up
 2. crap out
phrasal verb
 1. balls something up British English , balls up something British English , ball something up American English , ball up something American English
 2. gum up
 3. fuck up , fuck up something , fuck something up , fuck shit up
 4. louse something up
 5. cock something up
 6. muff something up , muff something
 7. crap up something
idiom
 1. do violence to something   formal
  Your son did violence to our computer - you have to pay for it. (Twój syn zepsuł nasz komputer - musisz za niego zapłacić.)
  Be careful with my phone - don't do violence to it! (Ostrożnie z moim telefonem - nie zepsuj go!)
 2. put a damper on something
 3. cast a cloud over something  
 4. play merry hell with something
 5. put the mockers on something
czasownik
 1. do a job on something
rzeczownik
 1. corruption **
  • zepsucie, demoralizacja [UNCOUNTABLE]
   The corruption of young people is getting worse each year. (Zepsucie młodych osób jest coraz gorsze z roku na rok.)
   Satan likes corruption. (Szatan lubi demoralizację.)
 2. breaking
 3. taint
  • plama (na honorze), zepsucie (np. moralne), skaza (na reputacji)
   There is an immense moral taint in this city. (W tym mieście jest znaczące zepsucie moralne.)
   I have redeemed the taint on my honor. (Odkupiłem plamę na moim honorze.)
 4. perversion
 5. empoisoning
 6. spoiling
 7. rottenness
 8. perverseness  
 9. corruptness
 10. ruining
 11. corrupting
 12. putridity
 13. depravation
 14. vitiation   formal

Powiązane zwroty — "zepsuć się"

czasownik
phrasal verb
przymiotnik
zepsuty = broken +14 znaczeń
rzeczownik
idiom

"zepsuć się" — Słownik kolokacji angielskich

go sour kolokacja
 1. go czasownik + sour przymiotnik = zepsuć się, skwaśnieć (np. o mleku)
  Bardzo silna kolokacja

  When business went sour, the market could not support them.

  Podobne kolokacje:
break down kolokacja
 1. break czasownik + down particle = popsuć się, zepsuć się
  Bardzo silna kolokacja

  He was going to have to break down and buy some food.

  Podobne kolokacje: