PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"zepsuć się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zepsuć się" po polsku

zepsuć się

obrazek do "break down" po polsku Break Down Small.jpg
phrasal verb
 1. break down **
  • popsuć się, zepsuć się
   The photocopier is always breaking down. (Ksero się ciągle psuje.)
   Our car broke down and we had to walk home. (Nasz samochód się zepsuł i musieliśmy iść do domu na piechotę.)
   I'm sorry I'm late, my car has broken down. (Przepraszam za spóźnienie, zepsuł mi się samochód.)
   link synonim: fail
   zobacz także: die
 2. go off **
 3. pack up
czasownik
 1. crash ***
  • zepsuć się, paść, zawiesić się (np. o komputerze) [nieprzechodni]
   The program crashes every time I click this button. (Program zawiesza się za każdym razem, gdy klikam ten przycisk.)
   Luckily, I had saved the document before the computer crashed. (Na szczęście zapisałem ten dokument, zanim komputer się zawiesił.)
 2. go sour
  • zepsuć się, skwaśnieć (np. o mleku)
   The milk has gone sour. (Mleko się zepsuło.)
 3. go bust
 4. go haywire
 5. get broken  
 6. go bung    AusE slang
idiom
 1. go out of date
 2. turn belly up
 3. shit the bed
 1. go kaput   potocznie
 2. go on the fritz   potocznie

zepsuć się, zepsuć

Broken TV Screen Wallpaper - WallpaperSafari
czasownik
 1. break *****
  • zepsuć, zepsuć się, popsuć, popsuć się [przechodni/nieprzechodni]
   The TV broke, and I had to fix it. (Telewizor się zepsuł, i musiałem go naprawić.)
   My cooker broke and I'm hungry. (Moja kuchenka się zepsuła i jestem głodny.)
   I accidentally broke the computer. (Przypadkowo popsułem komputer.)
czasownik
 1. ruin **
  • zrujnować, zepsuć [przechodni]
   Every time I have a plan, you just have to ruin it. (Za każdym razem, gdy mam jakiś plan, ty po prostu musisz go zrujnować.)
   Bad weather ruined my plans for the weekend. (Brzydka pogoda zepsuła moje plany na weekend.)
   link synonim: spoil
 2. corrupt *
 3. spoil *
 4. blow , ****
 5. bork
 6. crater *
 7. balls-up , balls up
 8. empoison
 9. crool AusE slang
phrasal verb
 1. throw something off
 2. stuff up
 3. crap out
phrasal verb
 1. balls something up BrE , balls up something BrE , ball something up AmE , ball up something AmE
 2. gum up
 3. fuck up , fuck up something , fuck something up , fuck shit up
 4. cock something up
 5. louse something up
 6. muff something up , muff something
 7. crap up something
idiom
 1. do violence to something   oficjalnie
  Your son did violence to our computer - you have to pay for it. (Twój syn zepsuł nasz komputer - musisz za niego zapłacić.)
  Be careful with my phone - don't do violence to it! (Ostrożnie z moim telefonem - nie zepsuj go!)
 2. put a damper on something , put a dampener on something
  • zepsuć coś, zgasić (np. entuzjazm)
   His constant complaining put a damper on our trip. (Jego ciągłe narzekanie zepsuło naszą wycieczkę.)
 3. cast a cloud over something  
 4. play merry hell with something
 5. put the mockers on something
czasownik
 1. do a job on something
rzeczownik
 1. corruption **
  • zepsucie, demoralizacja [niepoliczalny]
   The corruption of young people is getting worse each year. (Zepsucie młodych osób jest coraz gorsze z roku na rok.)
   Satan likes corruption. (Szatan lubi demoralizację.)
 2. breaking
 3. taint
  • plama (na honorze), zepsucie (np. moralne), skaza (na reputacji)
   There is an immense moral taint in this city. (W tym mieście jest znaczące zepsucie moralne.)
   I have redeemed the taint on my honor. (Odkupiłem plamę na moim honorze.)
 4. perversion
 5. rottenness
 6. perverseness  
 7. corruptness
 8. empoisoning
 9. spoiling
 10. putridity
 11. depravation
 12. corrupting
 13. ruining
 14. vitiation   oficjalnie
obrazek do "rot" po polsku
czasownik
 1. rot *
  • gnić, psuć się, próchnieć (ulegać rozkładowi)
   Some of the planks under the floor have already started to rot. (Niektóre deski pod podłogą zaczęły już gnić.)
   link synonim: decay
   zobacz także: rot away
 2. go bad
 3. perish
 4. curdle
 5. putrefy
 6. go on the blink
phrasal verb
 1. come apart

Powiązane zwroty — "zepsuć się"

czasownik
przymiotnik
zepsuty = broken +15 znaczeń
rzeczownik
psucie = rot +1 znaczenie
idiom

"zepsuć się" — Słownik kolokacji angielskich

go sour kolokacja
 1. go czasownik + sour przymiotnik = zepsuć się, skwaśnieć (np. o mleku)
  Bardzo silna kolokacja

  When business went sour, the market could not support them.

  Podobne kolokacje:
break down kolokacja
 1. break czasownik + down particle = popsuć się, zepsuć się
  Bardzo silna kolokacja

  He was going to have to break down and buy some food.

  Podobne kolokacje: