PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"nawalić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nawalić" po polsku

nawalić

czasownik
 1. screw ** , screw up  
  I screwed up, I'm a failure. (Nawaliłem, jestem porażką.)
 2. go haywire
 3. dog , ****
  • nawalić, spieprzyć, schrzanić slang
   Do not dog this, I won't give you another chance. (Nie spieprz tego, nie dam ci kolejnej szansy.)
   If you dog again, I'll have to break up with you. (Jeśli znowu nawalisz, będę musiał z tobą zerwać.)
 4. go phut    BrE potocznie
 5. cark
phrasal verb
 1. fall through
 2. pack in
 3. pack up
 4. strike out *
 5. conk out
 1. get bust   potocznie
idiom
 1. screw the pooch
phrasal verb
 1. play up  
 2. act up
  • nawalać, nie funkcjonować poprawnie (np. o sprzęcie)
   My knee is acting up again. (Moje kolano znowu nawala.)
   I hate it when my computer acts up while I'm at work. (Nienawidzę, kiedy mój komputer nawala podczas gdy jestem w pracy.)
czasownik
 1. go on the blink

"nawalić" — Słownik kolokacji angielskich

fall through kolokacja
 1. fall czasownik + through przysłówek = nie dojść do skutku, nie powieść się, nie udawać się, nawalić
  Bardzo silna kolokacja

  The issue never came up because the talks fell through.

 2. fall czasownik + through przyimek = nie dojść do skutku, nie powieść się, nie udawać się, nawalić
  Bardzo silna kolokacja

  That is why we do not fall through the floor.

  Podobne kolokacje:
pack in kolokacja
Popularniejsza odmiana: packed in
 1. pack czasownik + in przyimek = nawalić, wysiąść
  Bardzo silna kolokacja

  They were up with the sun and packed in half an hour.

  Podobne kolokacje: