"rozwalić kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozwalić kogoś" po polsku

obrazek do "smash" po polsku
czasownik
 1. smash **
 2. bust **
  • rozbić, rozwalić (coś), otworzyć siłą (coś) potocznie
   We'll have to bust it open. (Będziemy musieli otworzyć to siłą.)
   Get down from there before you bust your head. (Złaź stamtąd zanim rozwalisz sobie głowę.)
 3. zap potocznie
 4. shunt
 5. smush AmE , smoosh AmE , także: smoosh up AmE
 6. prang
 7. spiflicate
 8. pwn
phrasal verb
 1. batter in
 2. bang up

rozwalić kogoś

phrasal verb
 1. blow out
phrasal verb
 1. pull something down
 2. smash something down
czasownik
 1. sprawl *
  • rozwalać się (np. na fotelu)
   She spends the end of each day sprawled over her leather sofa. (Spędza koniec każdego dnia rozwalona na swojej skórzanej sofie.)