TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"niszczyć coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niszczyć coś" po polsku

obrazek do "damage" po polsku
czasownik
 1. damage ****
  • niszczyć, uszkodzić [przechodni]
   I am afraid our car has been damaged. (Obawiam się że nasz samochód został uszkodzony.)
   It appears she hasn't damaged it yet. (Wygląda na to, że jeszcze tego nie uszkodziła.)
   This drug can damage the liver. (Ten lek może uszkodzić wątrobę.)
 2. kill *****   [przechodni]
  I want you to kill this city. (Chcę, żebyś zniszczył to miasto.)
  Your dog killed my shoes! (Twój pies zniszczył moje buty!)
 3. harm ***
 4. devastate *
 5. shatter *
 6. mar *
 7. blight
 8. ravage
 9. taint
 10. wither , także: wither away
 11. raze , także: rase
 12. exterminate
 13. annihilate
 14. desolate termin literacki
 15. vandalize , vandalise BrE
 16. mangle
 17. deface
 18. devour *
 19. destruct
 20. dilapidate
 21. unbuild
 22. stroy przestarzale
 23. ruinate
 24. extermine
 1. reduce something to ashes , także: reduce something to ruins

niszczyć coś

phrasal verb
 1. pull something down
 2. tear something up
 3. batter something down
idiom
 1. knock something into a cocked hat slang , także: beat something into a cocked hat
obrazek do "destroy" po polsku Burned Woods
czasownik
 1. destroy ***
  • zniszczyć, zrujnować (np. budynek) [przechodni]
   His car was completely destroyed in the accident. (Jego samochód został doszczętnie zniszczony w wypadku.)
   The hurricane destroyed our house. (Huragan zniszczył nasz dom.)
 2. total ****
  • zniszczyć, zdemolować (całkowicie)
   My car got totalled during the accident. (Mój samochód został zdemolowany podczas wypadku.)
 3. blast **
  • spustoszyć, zniszczyć [przechodni/nieprzechodni]
   They blasted my house, they took everything! (Spustoszyli mój dom, zabrali wszystko!)
   Someone blasted my fence when I was sleeping. (Ktoś zniszczył moje ogrodzenie, kiedy spałem.)
   The flood blasted the village. (Powódź zniszczyła wioskę.)
 4. wreck *
 5. humble *
  • poskromić, zniszczyć (silnego przeciwnika w sporcie) [przechodni]
   They humbled the opposite team, beating them 6:0. (Oni upokorzyli drużynę przeciwną, wygrywając z nimi 6:0.)
 6. demolish
  • zniszczyć (np. las) [przechodni]
   People demolished this forest and many animals died. (Ludzie zniszczyli ten las i wiele zwierząt zdechło.)
 7. extinguish
 8. pulverise BrE , pulverize AmE
 9. impoverish , także: empoverish
 10. mow ,
 11. crater *
 12. ravish
 13. unmake  
 14. overwear
 15. immolate
 16. banjax
 17. spiflicate
 18. fordo , foredo
phrasal verb
 1. rip apart , rip something apart  
 2. stomp out
 3. plow under
 4. scuff up
phrasal verb
 1. do for somebody **
 2. take somebody down
 1. end somebody *****
idiom
 1. dump on someone  
 2. be the ruin of somebody
 3. lay somebody low   termin literacki
  The enemies tried to lay the king low. (Wrogowie próbowali zniszczyć króla.)
 4. do a job on someone
 5. make hamburger out of somebody , także: make mincemeat out of somebody
 6. shoot someone down in flames
phrasal verb
 1. wear out

Powiązane zwroty — "niszczyć coś"

rzeczownik
zniszczenie = destruction +8 znaczeń
niszczyciel = destroyer +2 znaczenia
niszczenie = devastation +2 znaczenia
przymiotnik
zniszczony = battered +14 znaczeń
niszczycielski = destructive +2 znaczenia
idiom
czasownik
phrasal verb