BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"kill" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "kill" po angielsku

kill *****

obrazek do "kill" po polsku obrazek do "kill" po polsku
czasownik
 1. zabić (kogoś) [przechodni/nieprzechodni]
  They killed him and threw the body into the river. (Oni zabili go i wrzucili ciało do rzeki.)
  I heard that someone tried to kill our king - is this true? (Słyszałem, że ktoś próbował zabić naszego króla - czy to prawda?)
  link synonim: murder
 2. niszczyć [przechodni]
  I want you to kill this city. (Chcę, żebyś zniszczył to miasto.)
  Your dog killed my shoes! (Twój pies zniszczył moje buty!)
 3. dobijać [przechodni]
  I don't like killing wounded animals. (Nie lubię dobijać rannych zwierząt.)
  He'll die anyway so we should kill him now. (On i tak umrze, więc powinniśmy go dobić już teraz.)
 4. wrzucić coś na ruszt, wsunąć coś język mówiony [przechodni]
  Could we stop for a meal? I'd gladly kill something. (Możemy zrobić postój na jedzenie? Z chęcią wrzuciłbym coś na ruszt.)
  I'm starving, I have to kill something before I go to work. (Umieram z głodu, muszę coś wsunąć zanim pójdę do pracy.)
 5. wprawić w zachwyt, wywołać aplauz [przechodni]
  She killed it with that performance. (Ona wywołała aplauz tym wystąpieniem.)
  He started singing and his voice killed me. (Zaczął śpiewać, a jego głos wprawił mnie w zachwyt.)
 6. obalić (np. butelkę alkoholu) slang [przechodni]
  I've never seen someone kill a bottle of liquor so fast. (Nigdy nie widziałem, żeby ktoś obalił butelkę alkoholu w takim czasie.)
  He is so drunk because he killed six beers. (On jest taki pijany, bo obalił sześć piw.)
 7. robić coś świetnie, być w czymś bardzo dobrym potocznie

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. zabicie, zabójstwo
  As of now, he has twenty confirmed kills. (W tej chwili on ma dwadzieścia potwierdzonych zabić.)
  This was a spectacular kill. They didn't expect anything. (To było spektakularne zabicie. Niczego się nie spodziewali.)
 2. zdobycz, upolowana zwierzyna
  They never failed to bring a kill from a hunt. (Oni zawsze przynosili upolowaną zwierzynę z łowów.)
  Tonight we'll eat my kill for supper. (Dziś na kolację zjemy moją zdobycz.)
 3. mocna trawa slang
  Be careful with that stuff. I heard it's a kill. (Uważaj z tym towarem. Słyszałem, że to mocna trawa.)
  I have never smoked such a kill. (Nigdy wcześniej nie paliłem takiej mocnej trawy.)
 4. zniszczenie, zatopienie (np. okrętu wroga), strącenie (samolotu)
  The paintings on the plane represent the number of enemy kills. (Malunki na samolocie odpowiadają liczbie wrogich strąceń.)
  We have to investigate the kill of that plane - I think our enemy did that. (Musimy zbadać strącenie tego samolotu - myślę, że zrobił to nasz wróg.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. zabić się
  link synonim: commit suicide

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "kill"

inne
phrasal verb
czasownik
idiom
rzeczownik
inne
przymiotnik
kolokacje

powered by  eTutor logo