"wybić coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wybić coś" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. drive *****
  • wybić (np. piłkę) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I'm going to teach you how to drive a ball. (Mam zamiar nauczyć cię, jak wybijać piłkę.)
   Can you drive the ball over 350 yards? (Czy umiesz wybić piłkę na 350 jardów?)
 2. dislocate
idiom
 1. blow somebody to kingdom come , blast somebody to kingdom come

wybić coś

phrasal verb
 1. kill something off
  • wybić coś, wytłuc coś, wytępić coś
   We have to kill the rodents off - there are lots of mice in our house. (Musimy wybić gryzonie - w naszym domu jest dużo myszy.)
czasownik
 1. knock ***
 2. strike ****
  • wybijać (np. godzinę) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The clock struck midnight. (Zegar wybił północ.)
   Remember - you have to leave before the clock strikes midnight. (Pamiętaj - musisz wyjść zanim zegar wybije północ.)
phrasal verb
 1. come up ****
  • wzchodzić, wybijać się (np. roślina zasadzona w ziemi)
   The cabbage hasn't come up yet, but it should be up soon. (Kapusta jeszcze nie wzeszła, ale niedługo powinna.)
   My flowers didn't come up because I forgot to water them. (Moje kwiaty nie wzeszły, bo zapomniałem je podlewać.)
 2. push oneself forward
rzeczownik
 1. take-off , także: takeoff  

Powiązane zwroty — "wybić coś"

czasownik
bić = hit +11 znaczeń
zabić = kill +2 znaczenia
rozbić = break +5 znaczeń
przybić = tack +1 znaczenie
phrasal verb
rzeczownik
odbicie = reflection , także: reflexion +9 znaczeń
wybój = bump +1 znaczenie