ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"wybijać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wybijać" po polsku

wybijać

czasownik
 1. knock ***
 2. strike ****
  • wybijać (np. godzinę) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The clock struck midnight. (Zegar wybił północ.)
   Remember - you have to leave before the clock strikes midnight. (Pamiętaj - musisz wyjść zanim zegar wybije północ.)
czasownik
 1. drive *****
  • wybić (np. piłkę) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I'm going to teach you how to drive a ball. (Mam zamiar nauczyć cię, jak wybijać piłkę.)
   Can you drive the ball over 350 yards? (Czy umiesz wybić piłkę na 350 jardów?)
 2. dislocate
idiom
 1. blow somebody to kingdom come , blast somebody to kingdom come
phrasal verb
 1. kill something off
phrasal verb
 1. come up ****
  • wschodzić, wybijać się (np. roślina zasadzona w ziemi)
   The cabbage hasn't come up yet, but it should be up soon. (Kapusta jeszcze nie wzeszła, ale niedługo powinna.)
   My flowers didn't come up because I forgot to water them. (Moje kwiaty nie wzeszły, bo zapomniałem je podlewać.)
 2. push oneself forward

powered by  eTutor logo