"fight" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "fight" po angielsku

fight *****

obrazek do "fight" po polsku It is simply known as “The Review: Fight Night Round 4
czasownik
Formy nieregularne: fought past tense, fought past participle
 1. walczyć (w bitwie, na wojnie) [przechodni/nieprzechodni]
  He fought bravely. (On walczył dzielnie.)
  We fight for our country. (Walczymy za naszą ojczyznę.)
  I had to fight for my current position. (Musiałem walczyć o moją obecną pozycję.)
 2. bić się, walczyć [przechodni/nieprzechodni]
  He used to fight with other boys at school. (On zwykł bić się z innymi chłopcami w szkole.)
  My children always fight when they don't agree with each other. (Moje dzieci zawsze się biją, kiedy się ze sobą nie zgadzają.)
 3. walczyć (o coś), starać się (o coś) [przechodni/nieprzechodni]
  It's your right and you should fight for it. (To twoje prawo i powinieneś o nie walczyć.)
  I am going to fight for her against the whole world. (Zamierzam walczyć o nią przeciwko całemu światu.)
 4. zwalczać, walczyć z [przechodni/nieprzechodni]
  The police try to fight against drugs but it's not very effective. (Policja próbuje walczyć z narkotykami, ale nie jest to zbyt skuteczne.)
 5. rywalizować [przechodni/nieprzechodni]
  Boys always fight with each other. (Chłopcy zawsze ze sobą rywalizują.)
  The best players are still fighting for the first place. (Najlepsi gracze nadal rywalizują o pierwsze miejsce.)
 6. kłócić się, sprzeczać się [nieprzechodni]
  You could hear them fight every night. (Można ich było słyszeć jak kłócili się każdej nocy.)
  I never fight with my wife. (Nigdy nie sprzeczam się z żoną.)
  link synonimy: quarrel, argue
 7. walczyć (na ringu) [przechodni/nieprzechodni]
  A boxer is someone who fights in a ring. (Bokser to ktoś, kto walczy na ringu.)
  He fought for three rounds and won. (On walczył przez trzy rundy i wygrał.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. bójka, bijatyka [policzalny]
  Why did you get into that fight? (Dlaczego wdałeś się w tę bójkę?)
  Who started the fight? Tell me the truth. (Kto zaczął tę bijatykę? Powiedz mi prawdę.)
  link synonim: throw-down
 2. bój, walka (w celu osiągnięcia czegoś) [tylko liczba pojedyncza]
  In a fight for your life, you feel no pain. (W trakcie walki o swoje życie nie czuje się bólu.)
  The fight for this job was the hardest one in my life. (Walka o tę pracę była najcięższa w moim życiu.)
 3. kłótnia, sprzeczka [policzalny]
  They were having a fight over nothing again. (Znów mieli kłótnię o nic.)
  It's just a small fight, don't worry about them. (To tylko mała sprzeczka, nie martw się o nich.)
 4. walka (bokserska) [policzalny]
  Sometimes, fights are the shortest parts of the boxing events. (Czasami walki są najkrótszymi częściami wydarzeń bokserskich.)
  You shouldn't let your son watch such cruel fights. (Nie powinieneś pozwalać swojemu synowi oglądać takich brutalnych walk.)
 5. bitwa [policzalny]
  This was a fight for life. (To była bitwa o życie.)
  I took part in a fight for her love. (Wziąłem udział w bitwie o jej miłość.)
 6. wola walki [niepoliczalny]
  There was no fight left in any of the young men. (Młodzi mężczyźni nie mieli już w sobie woli walki.)
  He won just because of his fight. (On wygrał tylko przez swoją wolę walki.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "fight"

rzeczownik
przymiotnik
phrasal verb
inne
czasownik
kolokacje