"successfully fight" — Słownik kolokacji angielskich

successfully fight kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z powodzeniem walcz
  1. fight czasownik + successfully przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    But it seemed they might be fought successfully after all.