BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"przepychać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przepychać się" po polsku

przepychać się

czasownik
 1. push ****
  • przepychać się, wpychać się [INTRANSITIVE]
   How rude of her to push like that! (Jakie to niegrzeczne z jej strony tak się przepychać!)
   Sometimes you just have to push through a crowd. (Czasami po prostu trzeba się przepychać przez tłum.)
 2. shove **
 3. jostle , także: justle
  • rozpychać się, przepychać się
   Don't jostle on the bus. (Nie przepychaj się w autobusie.)
   She always jostles when she sleeps. (Ona zawsze się rozpycha, gdy śpi.)
 4. fight one's way
 5. thring Scottish English
idiom
 1. shoulder one's way  
  The crowd was huge and I had to shoulder my way to the car. (Tłum był ogromny i musiałem przepychać się do samochodu.)
  Look at all these people, we'll have to shoulder our way to the exit. (Popatrz na tych wszystkich ludzi, będziemy musieli przepychać się do wyjścia.)
 2. elbow one's way  
  There were so many people that I had to elbow my way to the exit. (Było tak dużo ludzi, że musiałem przepychać się do wyjścia.)
phrasal verb
 1. hack through
 2. plough on British English , plow on American English  
 1. push and shove  
 1. shove about
  • przepychać się (np. przez ludzi w tłumie)
czasownik
 1. thrust **
 2. plunge **

Powiązane zwroty — "przepychać się"

rzeczownik

"przepychać się" — Słownik kolokacji angielskich

fight one's way kolokacja
 1. fight czasownik + way rzeczownik = przepychać się, przedzierać się
  Bardzo silna kolokacja

  I told the team, we have to fight our way in.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo