Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"thrust" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "thrust" po angielsku

thrust **

rzeczownik
 1. pchnięcie (nożem, mieczem), popchnięcie (kogoś), przepychanie (się) [COUNTABLE]
  He executed a quick thrust, catching his opponent off-guard. (On wykonał szybkie pchnięcie, zaskakując swojego przeciwnika.)
 2. przytyk, cięta uwaga [COUNTABLE]
  I know he is right, but this thrust was uncalled for. (Wiem, że on ma rację, ale ten przytyk był niepotrzebny.)
 3. szturm, natarcie, ofensywa [COUNTABLE]
  With a thrust on the left flank, we will have them surrounded. (Przez natarcie na lewą flankę otoczymy ich.)
 4. ciąg, siła posuwająca (silnika) technical [UNCOUNTABLE]
  That should provide enough thrust to send me into orbit. (To powinno wytworzyć wystarczający ciąg, by wysłać mnie na orbitę.)
 5. nacisk [COUNTABLE]
  There was a considerable thrust on this issue. (Pojawił się znaczący nacisk w na tą sprawę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
Formy nieregularne: past tense  thrust, past participle  thrust
 1. pchnąć (nożem, mieczem), popychać (kogoś), przepychać (się) [INTRANSITIVE]
  He thrust through the crowd to get to her. (On przepychał się przez tłum, żeby dostać się do niej.)
 2. przeć, naciskać, forsować [TRANSITIVE]
  We have to thrust forward and capture the enemy base. (Musimy przeć do przodu i przejąć bazę przeciwnika.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo