KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"narzucać coś komuś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "narzucać coś komuś" po polsku

czasownik
 1. impose ***
  • narzucać (np. zasady), nakładać (np. kary) [przechodni]
   This is done by people who impose their will on others. (Tak robią ludzie, którzy narzucają innym swoją wolę.)
   The mother imposed a punishment on her children. (Matka nałożyła karę na swoje dzieci.)
 2. project *****
  • narzucać (np. wyobrażenie o czymś) [przechodni]
   Don't project your ideas on me! (Nie narzucaj mi swoich pomysłów!)
   His mother always projects her will on him. (Jego matka zawsze narzuca mu swoją wolę.)
 3. enforce **
  • narzucać, wymuszać (np. posłuszeństwo, dyscyplinę) [przechodni]
   I enforced the discipline on my children by punishing and rewarding them. (Wymusiłem dyscyplinę na moich dzieciach przez karanie i nagradzanie ich.)
 4. dictate **
 5. intrude
 6. superimpose
 7. impone
 8. superinduce
phrasal verb
 1. inflict something on
phrasal verb
 1. throw something on , throw on
 2. cast something on
czasownik
 1. impose ***   [nieprzechodni]
  We could ask my aunt for help, but I don't want to impose on her. (Moglibyśmy poprosić o pomoc moją ciotkę, ale nie chciałbym się jej narzucać.)
 2. obtrude

Powiązane zwroty — "narzucać coś komuś"

czasownik
rzucać = throw +15 znaczeń
wyrzucać = fire , sack BrE +5 znaczeń
zrzucać = drop +2 znaczenia
odrzucać = reject +9 znaczeń
zarzucać = fault +3 znaczenia
porzucać = abandon +2 znaczenia
przerzucać = switch +1 znaczenie
phrasal verb

powered by  eTutor logo