"nacisk" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nacisk" po polsku

nacisk

obrazek do "pressure" po polsku
rzeczownik
 1. pressure , ****
  • nacisk, napięcie [policzalny lub niepoliczalny]
   You can change the shape of the material under pressure. (Pod wpływem nacisku możesz zmienić kształt tego materiału.)
  • nacisk, presja (aby kogoś do czegoś przekonać) [niepoliczalny]
   Your pressure won't help - he doesn't want to do that. (Twój nacisk nie pomoże - on nie chce tego zrobić.)
   I need to make this decision on my own and this pressure is not helping. (Sam muszę podjąć tę decyzję, a ta presja nie pomaga.)
  • nacisk, ucisk (np. dłoni) [niepoliczalny]
   She felt a disturbing pressure in her chest. (Ona poczuła niepokojący ucisk w klatce piersiowej.)
   The pressure of his hand made her shiver. (Nacisk jego dłoni sprawił, że zadrżała.)
 2. emphasis ***
  • nacisk, szczególna uwaga [policzalny lub niepoliczalny]
   He put emphasis on the word 'quickly'. (On położył nacisk na słowo "szybko".)
   They put a lot of emphasis on their employees behaving politely. (Oni położyli szczególny nacisk na to, żeby ich pracownicy zachowywali się uprzejmie.)
   She repeated the question with emphasis. (Ona powtórzyła pytanie z naciskiem.)
  • akcent, nacisk (w sposobie mówienia) [policzalny lub niepoliczalny]
   You should put emphasis on the first syllable. (Powinieneś położyć akcent na pierwszą sylabę.)
   She speaks English really funny - she always puts emphasis on a wrong syllable. (Ona śmiesznie mówi po angielsku - zawsze kładzie akcent na złą sylabę.)
   In his speech he put emphasis on the names of the best workers. (W swojej przemowie położył nacisk na imionach najlepszych pracowników.)
 3. stress ****
 4. insistence *   [niepoliczalny]
  The insistence on efficiency has somehow overlooked these health requirements. (Nacisk na efektywność sprawił w jakiś sposób, że zignorowano wymagania w zakresie zdrowia.)
 5. focus *****
  • nacisk (na coś), ukierunkowanie (na coś)
   The new policy was developed with a focus on the customer's expectations. (Nowa polityka została opracowana z naciskiem na oczekiwania klienta.)
 6. lobby , **
  • nacisk, wpływ (np. na parlament) [policzalny]
   There is a lobby for passing this bill from oil companies. (Są naciski ze strony koncernów naftowych na uchwalenie tej ustawy.)
 7. push ****   [policzalny]
  Your push is not helping, I want to decide myself. (Twój nacisk nie pomaga, chcę sam zdecydować.)
  His push made me do it. I had no time to think. (Jego nacisk mnie do tego zmusił. Nie miałem czasu, żeby pomyśleć.)
 8. heat ****
  • presja, nacisk, stres potocznie [niepoliczalny]
   The heat at work makes me feel really tired. (Presja w pracy sprawia, że czuję się bardzo zmęczony.)
   My productivity declines when I'm exposed to heat. (Moja produktywność maleje, kiedy jestem narażony na stres.)
 9. thrust **   [policzalny]
  There was a considerable thrust on this issue. (Pojawił się znaczący nacisk w na tą sprawę.)

powered by  eTutor logo