"przytyk" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przytyk" po polsku

przytyk

rzeczownik
 1. dig ***  
  She made a little dig at Jordan about his weight. (Ona zrobiła Jordanowi mały przytyk o jego wadze.)
  Her dig was very rude and made him sad. (Jej przytyk był bardzo niegrzeczny i go zasmucił.)
 2. thrust **
  • przytyk, cięta uwaga [COUNTABLE]
   I know he is right, but this thrust was uncalled for. (Wiem, że on ma rację, ale ten przytyk był niepotrzebny.)
 3. barb ,
  • przytyk, uwaga
   He likes to throw barbs at me, but I'm not bothered with that. (On lubi rzucać we mnie przytykami, ale nie przejmuję się tym.)
 4. allusion
  • przymówka, przytyk
   There is always an allusion to my weight in his words. (W jego słowach zawsze znajdzie się przytyk do mojej wagi.)
 5. tease * , także: teaze
  • docinek, przytyk, żart informal
   Your tease was cruel. (Twój przytyk był okrutny.)
   This tease made him angry. (Ten docinek go wkurzył.)
 6. jab
  • kąśliwy komentarz, przytyk slang
   Don't be mad about that, it was just a jab. (Nie złość się za to, to był tylko przytyk.)

Powiązane zwroty — "przytyk"

czasownik
rzeczownik

powered by  eTutor logo