TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"uwaga" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uwaga" po polsku

uwaga

Bubble Comment
rzeczownik
 1. attention ***** , att. (skrót) , attn. (skrót)
  • uwaga, zainteresowanie [niepoliczalny]
   Your attention is important to me. (Twoja uwaga jest dla mnie ważna.)
   I was flattered by his attention. (Pochlebiało mi jego zainteresowanie.)
   He didn't know what to do to get her attention. (Nie wiedział, co zrobić by zwrócić na siebie jej uwagę.)
 2. comment ****
  • komentarz, uwaga [policzalny lub niepoliczalny]
   I am not going to make a comment about what he said. (Nie mam zamiaru uczynić uwagi do tego, co on powiedział.)
   Most of the comment came from those people who hadn't read the work. (Większość komentarzy pochodziła od ludzi, którzy nie przeczytali dzieła.)
   She thinks of a comment her father once made. (Ona myśli o komentarzu, który kiedyś wypowiedział jej ojciec.)
 3. care *****
  • ostrożność, uwaga, dbałość [niepoliczalny]
   Plan your week with care. (Zaplanuj swój tydzień z ostrożnością.)
   Change it with a good care. (Zmień to z należytą dbałością.)
   It's fragile. Please move it with care. (To jest kruche. Proszę przesuń to z ostrożnością.)
 4. focus *****
  • uwaga, skupienie, koncentracja [niepoliczalny]
   Students complain about the lack of focus while studying. (Uczniowie narzekają na brak uwagi podczas nauki.)
   You have to attract their focus. (Musisz przyciągnąć ich skupienie.)
 5. remark ***
  • spostrzeżenie, komentarz, uwaga (na temat czegoś) [policzalny]
   I would like to make a couple of personal remarks. (Chciałbym zrobić kilka osobistych uwag.)
   Next time, you should ignore his silly remarks. (Następnym razem powinieneś zignorować jego głupie komentarze.)
 6. caution **
 7. coverage ***
  • nagłośnienie, uwaga, zainteresowanie (mediów) [niepoliczalny]
   We don't need the media coverage, keep it quiet. (Nie potrzebujemy zainteresowania mediów, utrzymaj to w tajemnicy.)
   The loss of the sportsman received a lot of coverage. (Zaginięcie sportowca otrzymało duże zainteresowanie mediów.)
 8. reflection ** , także: reflexion
  • uwaga, spostrzeżenie (na jakiś temat), krytyka (czegoś) [policzalny lub niepoliczalny]
   Your reflection on the film is wrong. (Twoje spostrzeżenie na temat filmu jest nieprawidłowe.)
   Every member of our club can share their reflections. (Każdy członek naszego klubu może podzielić się swoimi spostrzeżeniami.)
 9. barb ,
  • przytyk, uwaga
   He likes to throw barbs at me, but I'm not bothered with that. (On lubi rzucać we mnie przytykami, ale nie przejmuję się tym.)
 10. heed *  
  If he keeps paying no heed, he will get into trouble. (Jeśli nadal nię będzie zwracał uwagi, to wpakuje się w kłopoty.)
 11. refrain *
 12. attentiveness
 13. annotation
 14. the utmost caution
 15. nevermind AmE potocznie
wykrzyknik
 1. here goes!   język mówiony
  I've never done this before, so here goes! (Nigdy wcześniej tego nie robiłem, więc uwaga!)
 2. beware
 3. ten-hut (attention!) , także: atten-hut  
 4. fore!
  • uwaga! (ostrzeżenie stosowane w golfie w momencie, gdy piłka po wybiciu zmieniła tor i może być niebezpieczna dla innych uczestników gry stojących na przedzie)
 1. have a care!
 2. stand-by!

Powiązane zwroty — "uwaga"

czasownik
uważać = think +10 znaczeń
zauważać = notice +13 znaczeń
phrasal verb
inne
idiom
przymiotnik
nadzwyczajny (np. uwaga, opieka) = special
bezczelny (np. uwaga) = bold +1 znaczenie
selektywny (np. uwaga) = selective
uważny = careful +7 znaczeń
dwuznaczny (np. uwaga) = double-edged
zgryźliwy (np. uwaga) = pungent
niestosowny (np. uwaga) = untoward
kąśliwy (np. uwaga, komentarz) = biting
eliptyczny (np. mowa, uwaga) = elliptical
uszczypliwy (np. uwaga, komentarz) = cutting
krzywdzący (np. traktowanie, uwaga) = injurious
przysłówek
uważnie = carefully +5 znaczeń
rzeczownik
dygresja (uwaga lub wypowiedź odbiegająca od tematu) = digression
nieuwaga = distraction +1 znaczenie
cięta uwaga = thrust +1 znaczenie
inne