"skupienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skupienie" po polsku — Słownik angielsko-polski

skupienie

rzeczownik
 1. concentration **
  • skupienie, koncentracja [UNCOUNTABLE]
   Laura frowned in concentration. (Laura zmarszczyła brwi w koncentracji.)
   My work was mechanical and didn't take any concentration. (Moja praca była mechaniczna i nie wymagała żadnej koncentracji.)
   Her concentration was focused on what she was trying to say. (Jej koncentracja była skupiona na tym, co chciała powiedzieć.)
 2. focus *****
  • uwaga, skupienie, koncentracja [UNCOUNTABLE]
   Students complain about the lack of focus while studying. (Uczniowie narzekają na brak uwagi podczas nauki.)
   You have to attract their focus. (Musisz przyciągnąć ich skupienie.)
 3. aggregation
 4. focusing , focussing British English
  • skupienie (światła)
 5. intentness
 6. collectedness
czasownik
 1. focus *****
  • skupić (promienie światła) [TRANSITIVE]
   For the first time they were able to focus beams of light. (Pierwszy raz byli w stanie skupić promienie światła.)
   link synonim: concentrate
czasownik
 1. concentrate ***
 2. focus ***** , focalize technical , także: focuss British English
  • skupiać (światło) [TRANSITIVE]
   A powerful lens is used to focus light on this spot. (Silna soczewka jest wykorzystana aby skupiać światło w tym miejscu.)
   This window focuses the sun and blinds me. (To okno skupia słońce i mnie oślepia.)
 3. accumulate *
 4. agglomerate
phrasal verb
 1. buy up
  • wykupywać, skupować
   A strange man came by our shop and bought up all of the cat food. (Dziwny mężczyzna wstąpił do naszego sklepu i wykupił całą karmę dla kotów.)
czasownik
 1. cluster **
  • skupić się, zgromadzić się
   The people seemed clustered in groups of two or three. (Ludzie wyglądali na skupionych w dwu- bądź trzyosobowe grupki.)
   The bacteria cluster on hands and face. (Te bakterie gromadzą się na rękach i twarzy.)
 2. think hard  
phrasal verb
 1. flock together