Kurs TRAVEL ENGLISH -30%Zadbaj o angielski przed podróżąSPRAWDŹ >>

"nagłośnienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nagłośnienie" po polsku

nagłośnienie

rzeczownik
 1. exposure *** , także: exposal
  • nagłośnienie (np. przez gazety) [niepoliczalny]
   He became famous after this magazine's exposure of his scandals. (Stał się sławny po nagłośnieniu przez ten magazyn jego skandali.)
   I did not ask for this kind of exposure of my affair. (Nie prosiłem o takie nagłośnienie mojego romansu.)
 2. coverage ***
  • nagłośnienie, uwaga, zainteresowanie (mediów) [niepoliczalny]
   We don't need the media coverage, keep it quiet. (Nie potrzebujemy zainteresowania mediów, utrzymaj to w tajemnicy.)
   The loss of the sportsman received a lot of coverage. (Zaginięcie sportowca otrzymało duże zainteresowanie mediów.)
 3. sound system
 4. sounding
czasownik
 1. hype *
 2. tout *
 3. publicize , publicise BrE
czasownik
 1. amplify

Powiązane zwroty — "nagłośnienie"

rzeczownik
głośność = volume , vol. (skrót) +2 znaczenia
daszek akustyczny (ozdobny element ambony kościelnej wspomagający nagłośnienie) = sounding board

"nagłośnienie" — Słownik kolokacji angielskich

sound system kolokacja
 1. sound rzeczownik + system rzeczownik = aparatura nagłaśniająca, system nagłośnieniowy, nagłośnienie
  Bardzo silna kolokacja

  The place had the best sound system she'd ever heard.

 2. sound przymiotnik + system rzeczownik = aparatura nagłaśniająca, system nagłośnieniowy, nagłośnienie
  Luźna kolokacja

  Nobody cares much about music, but sound systems are love objects for a whole generation.

powered by  eTutor logo