BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"uważny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uważny" po polsku

uważny

przymiotnik
 1. careful ***
  • staranny, uważny, pieczołowity
   Her careful handwriting is impressive. (Jej staranny charakter pisma jest imponujący.)
   I will address all the careful listeners now. (Teraz zwrócę się do wszystkich uważnych słuchaczy.)
   link synonim: scrupulous
 2. alert **
  • czujny, uważny
   giving all your attention to what is being said or to what is happening, etc
   When you look after children, you have to be alert all the time. (Kiedy opiekujesz się dziećmi, musisz być cały czas czujny.)
   My mind is most alert at night, while other people sleep. (Mój umysł jest najbardziej czujny nocą, kiedy inni śpią.)
   zobacz także: ready
 3. close , ****
  • baczny, dokładny, uważny (np. o spojrzeniu na coś)
   My mother gave me a close look. (Moja mama rzuciła mi uważne spojrzenie.)
 4. loving *
 5. attentive
 6. watchful
 7. observant
  • spostrzegawczy, uważny, wnikliwy
   She's so observant. Nothing can escape her notice. (Jest taka spostrzegawcza. Nic nie może umknąć jej uwadze.)
 8. attentional  
 9. wide-awake
 10. advertent
 11. precautious
 12. open-eyed
 13. heedful
 14. arrect
 15. expedite
 16. wakerife ScoE
 17. Argus-eyed
idiom
 1. on the ball

Powiązane zwroty — "uważny"

czasownik
uważać = think +10 znaczeń
zauważać = notice +13 znaczeń
phrasal verb
inne
rzeczownik
uwaga = attention , att. (skrót) , attn. (skrót) +12 znaczeń
idiom
przysłówek
uważnie = carefully +4 znaczenia
inne
przymiotnik

powered by  eTutor logo