"pilny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pilny" po polsku

pilny

obrazek do "diligent" po polsku
przymiotnik
 1. urgent *
  • pilny, naglący
   There's an urgent message waiting for you. (Czeka na ciebie pilna wiadomość.)
   He said it was urgent. (On powiedział, że to pilne.)
   Urgent matters should be resolved first. (Pilne sprawy powinny zostać rozwiązane w pierwszej kolejności.)
 2. immediate ***
  • najbliższy, bezpośredni, pilny
   She's a member of my immediate family. (Ona jest członkiem mojej najbliższej rodziny.)
   We're not in any immediate danger. (Nie jesteśmy w żadnym bezpośrednim niebezpieczeństwie.)
   zobacz także: proximate
 3. dire *
  • pilny, straszliwy, ekstremalny
   They're in dire need of a bath. (Jest im pilnie potrzebna kąpiel.)
   This is a dire task, so I have to do it first. (To jest pilne zadanie, więc muszę je najpierw zrobić.)
 4. keen *
 5. pressing *
 6. diligent ,
  • pilny, staranny, sumienny, gorliwy (np. uczeń)
   showing care, effort and attention
   Not all my students are diligent. (Nie wszyscy moi uczniowie są pilni.)
   If you are a diligent employee, you will get a promotion. (Jeśli jesteś starannym pracownikiem, dostaniesz awans.)
 7. imperative * , imper. (skrót)
 8. attentive
 9. sore *
  • pilny (np. potrzeba)  BrE
 10. observant
  • obowiązkowy, sumienny, pilny, gorliwy (w przestrzeganiu praw, obowiązków itp.)
   I find myself an observant Christian. (Uważam się za sumiennego chrześcijanina.)
 11. industrious
 12. studious
  • pilny (np. uczeń), sumienny (np. pracownik)
 13. clamant
 14. time-critical
 15. operose
 16. sedulous oficjalnie

Powiązane zwroty — "pilny"

przysłówek
pilnie = closely +13 znaczeń
inne
rzeczownik
inne