ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"niezbędny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niezbędny" po polsku

niezbędny

przymiotnik
 1. essential ***
  • niezbędny, podstawowy, konieczny
   He was the essential element in the show. (On był niezbędnym elementem pokazu.)
   Breathing is essential to life. (Oddychanie jest niezbędne do życia.)
   It's essential that you have a first-aid kit in your car. (Jest niezbędne, żebyś miał apteczkę pierwszej pomocy w samochodzie.)
   Milk is the essential ingredient of that cocktail. (Mleko to podstawowy składnik tego koktajlu.)
   Sport is essential for being healthy. (Sport jest niezbędny do bycia zdrowym.)
   Oxygen is essential for living. (Tlen jest niezbędny do życia.)
   Eating healthy food is essential to stay in good shape. (Jedzenie zdrowej żywności jest konieczne, żeby pozostać w dobrej formie.)
   link synonim: necessary
   zobacz także: integral, material
 2. necessary ****
  • potrzebny, niezbędny, konieczny
   I am sure that won't be necessary. (Jestem pewien, że to nie będzie konieczne.)
   He made some necessary changes in his paper. (On dokonał kilku niezbędnych zmian w swojej pracy.)
   Don't call me unless it is absolutely necessary. (Nie dzwoń do mnie, jeśli nie jest to absolutnie niezbędne.)
   link synonim: essential
 3. crucial ***
  • kluczowy, niezbędny, istotny, ważny
   very important
   The crucial changes must come from within the country itself. (Istotne zmiany muszą nastąpić w samym kraju.)
   You have to answer that crucial question. (Musisz odpowiedzieć na to kluczowe pytanie.)
   He is our team's crucial player. (On jest kluczowym graczem naszej drużyny.)
   This is our crucial issue now. (To jest teraz nasza kluczowa kwestia.)
   zobacz także: vital
 4. vital **
  • niezbędny, decydujący, istotny
   My children are a vital part of my life. (Moje dzieci są istotną częścią mojego życia.)
   Higher education is a vital requirement for this job. (Wykształcenie wyższe jest niezbędnym wymogiem do tej pracy.)
   link synonim: essential
   zobacz także: crucial
 5. intrinsic * , także: intrinsical
 6. indispensable
 7. imperative * , imper. (skrót)
 8. requisite
 9. needful
 10. must-have  
  This gadget is must-have when you ride a bike. (Ten gadżet jest niezbędny, gdy jeździsz na rowerze.)
  This phone accessory is must-have. (Ten telefoniczny dodatek jest niezbędny.)
 11. nonexpendable
 12. nonredundant

powered by  eTutor logo