"entuzjastyczny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "entuzjastyczny" po polsku

entuzjastyczny

przymiotnik
 1. keen *
  • chętny, skory, zapalony, gorący, zagorzały, pilny, entuzjastyczny (np. tancerz, kandydat, admirator)
   He is a keen proponent of the human rights. (On jest zapalonym zwolennikiem praw człowieka.)
   She is a keen golfer. (Ona jest zapaloną golfistką.)
 2. enthusiastic , *
 3. eager **
  • zagorzały, gorący, entuzjastyczny
   He's an eager Yankees fan. (On jest zagorzałym fanem Yankees.)
   She's the most eager Drake fan you will ever meet. (Ona jest najbardziej zagorzałą fanką Drake'a, jaką kiedykolwiek spotkasz.)
 4. avid *
 5. ecstatic
 6. glowing *
 7. exuberant
 8. voracious
 9. rapturous
 10. rhapsodic , także: rhapsodical   oficjalnie
 11. rah-rah  
 12. rave *
  • entuzjastyczny (o recenzji, opinii)
   The film got rave reviews from the critics. (Film dostał entuzjastyczne recenzje od krytyków.)
 13. looped
 14. perfervid
 15. paid-up   British English potocznie
 1. on fire *  
idiom
 1. full of go
 2. with bells on  

powered by  eTutor logo