"entuzjastyczny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "entuzjastyczny" po polsku — Słownik angielsko-polski

entuzjastyczny

przymiotnik
 1. keen *
  • chętny, skory, zapalony, gorący, zagorzały, pilny, entuzjastyczny (np. tancerz, kandydat, admirator)
   He is a keen proponent of the human rights. (On jest zapalonym zwolennikiem praw człowieka.)
   She is a keen golfer. (Ona jest zapaloną golfistką.)
 2. enthusiastic *
 3. eager **
  • zagorzały, gorący, entuzjastyczny
   He's an eager Yankees fan. (On jest zagorzałym fanem Yankees.)
   She's the most eager Drake fan you will ever meet. (Ona jest najbardziej zagorzałą fanką Drake'a, jaką kiedykolwiek spotkasz.)
 4. avid *
 5. ecstatic
 6. exuberant
 7. voracious
 8. rapturous
 9. rhapsodic , także: rhapsodical   formal
 10. rah-rah  
 11. rave *
  • entuzjastyczny (o recenzji, opinii)
   The film got rave reviews from the critics. (Film dostał entuzjastyczne recenzje od krytyków.)
 12. looped
 13. perfervid
 14. paid-up   British English informal
 1. on fire *  
idiom
 1. full of go
 2. with bells on  

Powiązane zwroty — "entuzjastyczny"

rzeczownik
entuzjasta = enthusiast +7 znaczeń
przysłówek
przymiotnik
inne