Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"bezpośredni" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bezpośredni" po polsku

bezpośredni

przymiotnik
 1. direct ****
  • bezpośredni (bez udziału osób trzecich)
   She is in direct contact with her clients. (Ona jest w bezpośrednim kontakcie ze swoimi klientami.)
   przeciwieństwo: indirect
  • bezpośredni (z niczym pomiędzy)
   A direct result of our talk was that he decided to come. (Bezpośrednim efektem naszej rozmowy było to, że on zdecydował się przyjść.)
   There seems to be a direct link between sunbathing and skin cancer. (Wygląda na to, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy opalaniem i rakiem skóry.)
  • bezpośredni, prosty (np. bez przesiadek, bez zmian kierunku)
   I would like to book a direct flight to Barcelona. (Chciałbym zarezerwować bezpośredni lot do Barcelony.)
   Is there a direct train to Berlin? (Czy jest bezpośredni pociąg do Berlina?)
   I want you to go home by the most direct route. (Chcę, żebyś poszła do domu najbardziej prostą drogą.)
   przeciwieństwo: indirect
  • bezpośredni, otwarty (o osobie)
   I am a direct person. I always say what I think. (Jestem osobą bezpośrednią. Zawsze mówię to, co myślę.)
   She is direct and doesn't avoid confrontations. (Ona jest otwartą osobą i nie unika konfrontacji.)
   Can you try to be more direct? (Czy możesz spróbować być bardziej bezpośredni?)
   link synonim: plainspoken
  • jasny, niewymijający, bezpośredni (np. odpowiedź)
   Can you give me a direct answer? (Czy możesz dać mi jasną odpowiedź?)
   przeciwieństwo: indirect
 2. immediate ***
  • najbliższy, bezpośredni, pilny
   She's a member of my immediate family. (Ona jest członkiem mojej najbliższej rodziny.)
   We're not in any immediate danger. (Nie jesteśmy w żadnym bezpośrednim niebezpieczeństwie.)
   zobacz także: proximate
 3. hands-on *
 4. face-to-face *
  • bezpośredni (np. rozmowa, dyskusja)
 5. straightforward , *
 6. explicit **
  • bezpośredni (o osobie)
 7. on line
  • bezpośredni (np. dostęp)
 8. proximate   oficjalnie
  zobacz także: immediate
 9. unmediated  
 10. nitty-gritty
 11. in-person
 12. drop-in
 13. plainspoken
 14. shirt-sleeve
 15. bluff *
  • bezpośredni (osoba, sposób bycia)
 16. gearless
idiom
 1. straight as an arrow

"bezpośredni" — Słownik kolokacji angielskich

on line kolokacja
Popularniejsza odmiana: on the line
 1. on przyimek + line rzeczownik = bezpośredni (np. dostęp)
  Luźna kolokacja

  How many times in the short two weeks he'd known her had she put herself on the line for him?

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo